Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення акредитаційної експертизи

26-03-2018

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2018 року № 182-л з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030401 «Правознавство» у Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ у період з 21.03.2018 по 23.03.2018 експертною комісією проведено експертне оцінювання стану спроможності надання освітніх послуг.

У ході перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією освітнього процесу, його методичним забезпеченням, оцінила рівень знань здобувачів вищої освіти, проаналізувала науково-педагогічний потенціал, організацію наукових досліджень, вивчила стан навчально-матеріальної бази факультету академії.

За результатами проведеної роботи встановлено, що освітня діяльність та умови її здійснення щодо підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» забезпечує державну гарантію якості вищої освіти; стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура, можливості виконання Прикарпатським факультетом (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ, визначених Статутом зобов’язань, відповідають акредитаційним умовам; навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право».

Висновок експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 1 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 2 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 3 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 4 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 5 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 6 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

Додаток 7 до висновку експертної комісії МОН України про результати проведення акредитаційної експертизи

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X