Викладач академії – лауреат премії Президента України для молодих вчених 2017 року

09-01-2018

Відповідно до Указу Президента України № 458/2017 “Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року” Премію Президента України для молодих вчених у 2017 році присуджено професору кафедри цивільного права і процесу, підполковнику поліції, доктору юридичних наук, доценту Чурпіті Ганні Вікторівні за цикл наукових праць “Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства”.

Викладач академії  – лауреат премії Президента України для молодих вчених 2017 року

Слід зауважити, що підполковник поліції Ганна Чурпіта у 2016 році в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 –  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: “Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства”.

Ганна Вікторівна є автором понад 200 наукових праць, серед яких 15 підручників і навчальних посібників, 5 монографій, 7 науково-практичних коментарів законодавчих актів, 35 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України, 10 статей у наукових журналах, включених до міжнародних науково-метричних баз, 10 статей опублікованих англійською мовою.

Результати циклу наукових праць Ганни Чурпіти набули широкого розповсюдження: вони використовуються в навчальному процесі провідних вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку майбутніх працівників поліції, а також у практичній діяльності юристів.

Окремі слова вдячності за підтримку хочемо висловити ректору Національної академії внутрішніх справ, доктору юридичних наук, професору, генералу поліції другого рангу Володимиру Чернєю, який постійно допомагає молодим вченим у реалізації їх наукових проектів.     

Отже, вітаємо Ганну Вікторівну з високою відзнакою та бажаємо їй не зупинятися на досягнутому та продовжувати самовіддано працювати на науковій ниві, примножувати наявні здобутки і служити на благо України.

Кафедра цивільного права і процесу, відділ організації науково-дослідної роботи

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X