Верховна Рада України прийняла Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»

20-04-2017

13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон № 3726 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», який визначає загальні правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні. як одного зі шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів.

Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» складається із 20 статей, що об’єднані у 7 розділах, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

- види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;

- процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

- види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов’язки цих суб’єктів;

- питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність;

- процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів та умови їх застосування;

- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Зокрема, законодавчий акт визначає, що приватний детектив – це фізична особа - підприємець, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим законом, а приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена органами Національної поліції України підприємницька діяльність приватних детективів або об’єднань приватних детективів щодо надання замовникам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим законом.

Відповідно до закону, приватна детективна діяльність здійснюється з метою пошуку, збору і фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей і тварин, встановлення фактів і з'ясування обставин на замовлення клієнта та згідно з договорами про надання приватних розшукових послуг.

Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше 3 років, що пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності і отримав відповідне свідоцтво про право займатися такою діяльністю.

Відповідно до закону, приватний детектив не може бути службовою або посадовою особою органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або судових органів влади.

Національна поліція України, згідно із законом, забезпечуватиме ведення Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і їх персональний склад, які відповідно до цього закону набули права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю в Україні, про обрані суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності організаційні форми діяльності.

Детальніше із положенням закону можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580

Відділ організації науково-дослідної роботи

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X