Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

02-06-2017

Новітні методичні рекомендації, інноваційні підходи в забезпеченні захисту прав людини в контексті реформування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції та Національної гвардії України стали предметом обговорення круглого столу, що відбувся в навчально-науковому інституті № 3 НАВС.

До практично-теоретичного наукового заходу долучились фахівці Національної поліції, Національної гвардії, керівництво та науково-педагогічні працівники Національної академії внутрішінх справ, науковці та експерти правоохоронного сектору, а також недержавних міжнародних і вітчизнаних організацій з захисту прав людини.

Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

Цього разу такий «правоохоронний форум» пройшов в незвичному форматі, адже фактично поділявся на дві частини. Перша – практична, де учасники мали змогу побачити тактику дій поліції в реальних умовах: під час масових заворушень, відбиття нападу на об'єкт, який охороняється, затримання озброєних злочинців у приміщеннях, а також роботу кінологічної служби з пошуку та знешкодження вибухівки. Теоретична частина заходу, в свою чергу, була присвячена науково-методичному забезпеченню організації роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції щодо захисту прав людини.

Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

Права людини органічно повязані з її соціальною діяльністю. Вони є формою взаємодії осіб, впорядкування їх відносин, запобігання протиріччям та конфліктам. Такі права людини як право на життя, честь і гідність, недоторканність особи, свободу совісті, думок переконань, право на приватність та участь у політичних процесах є необхідними умовами існування людини в цивілізованому суспільстві та, безперечно, повинні охоронятися державою.

Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

«Забезпечення належного дотримання прав людини у правоохоронній діяльності - проблема, що поки не вирішена остаточно у нашій державі. Специфіка діяльності, яку проводять правоохоронні органи, пов’язана з конфліктними та стресовими ситуаціями, що часто є неоднозначними і потребують оперативного реагування, тому підготовка працівників поліції має бути зосереджена на набутті ними практичних знань, умінь та навичок у поєднанні з вихованням їх у дусі поваги до природних прав людини та усвідомленні ними ролі у захисті цих прав», - зазначив головуючий заходу, ректор академії Володимир Чернєй.

Сучасне осмислення захисту прав людини в діяльності поліції

Під час круглого столу також обговорювались питання взаємодії органів Національної поліції та Національної гвардії під час охорони публічної безпеки та порядку, міжнародні стандарти дотримання прав людини в діяльності поліції, окремі аспекти реформування підрозділів превентивної діяльності, захист прав незахищених верств населення, зокрема дітей підрозділами ювенальної превенції.

Логічним завершенням даного заходу було прийняття спільного рішення, із визначенням новітніх методик та стратегічних напрямків по вдосконаленню підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції, а також покращення взаємодії між практичними підрозділами та Національною академією внутрішніх справ.

Загалом активну участь в обговоренні такої актуальної на сьогодні теми взяли чимало знаних фахівців, адже в тих соціально-політичних умовах, в яких нині опинилась наша держава, це питання стоїть особливо гостро. Подібні заходи є необхідними і корисними, тому що беззаперечне дотримання прав людини є ще одним кроком на шляху становлення демократичної держави.

Відділення комунікації

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X