«Штучний інтелект + освіта + наука»: від опанування до практичного застосування здобутих умінь і навичок

15-09-2023 Переглядів: 395

Новітні технології вже стали не просто невід’ємною складовою освітнього процесу – без них неможливим є подальше вдосконалення активних й інтерактивних методів викладання. Проте інновації, крім покращення процесу отримання знань і відпрацювання навичок, сприяють оптимізації роботи викладача з розроблення методичного забезпечення освітнього процесу.

Однією з таких інновацій є штучний інтелект (ШІ) – сукупність створених людиною у фізичному або цифровому світі систем, які відповідно до заздалегідь визначених умов та на основі власного сприйняття середовища, наявних знань і зібраних даних визначають дії (операції), необхідні для виконання поставленого завдання.

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет» провела в Західноукраїнському національному університеті ІІ Літню школу підвищення кваліфікації «ШІ + освіта + наука». Її основною метою було поширення знань, необхідних для ефективного застосування штучного інтелекту в освітніх та наукових процесах, упровадження інновацій, розвитку нових методик, впливу на майбутні тенденції розвитку освіти та науки. Участь у заході взяв і доцент кафедри кримінального права НАВС підполковник поліції Михайло Акімов.

«Штучний інтелект + освіта + наука»: від опанування до практичного застосування здобутих умінь і навичок

Протягом трьох днів науково-педагогічні працівники з усіх куточків України розглядали правові й етичні аспекти використання ШІ в освіті та науці, технічні можливості, обмеження та перспективи залучення штучного інтелекту, роль доповненої реальності у формуванні інноваційної освітньої сфери, технології Інтернету речей та штучного інтелекту в освіті та науці, використання ШІ в інклюзивній освіті, значення штучного інтелекту для просування бренду науковця, психологічні аспекти ШІ в освітніх трансформаціях. Учасники активно обмінювалися думками та власним досвідом в атмосфері відкритого конструктивного діалогу. Цьому сприяли й численні практичні вправи, що їх пропонували до виконання спікери заходу.

«Штучний інтелект + освіта + наука»: від опанування до практичного застосування здобутих умінь і навичок

Наступним етапом ІІ Літньої школи стали розроблення та реалізація проєкту, пов’язаного з використанням (ШІ) в освітньому процесі. Михайло Акімов обрав для цього чат-бот Chat GPT (від англ. Generative Pre-trained Transformer – генеруючий попередньо навчений трансформер) – велику статистичну модель мови, призначену для діалогового спілкування та здатну до самовдосконалення завдяки технологіям машинного навчання. Chat GPT дозволяє за введеними користувачем параметрами формулювати практичні завдання, контрольні й тестові запитання для здобувачів освіти всіх рівнів. Водночас Chat GPT, запам’ятовуючи попередні діалоги, постійно покращує власну результативність, уникає попередньо виявлених помилок і враховує критичні зауваження.

У межах експерименту Chat GPT було запропоновано скласти (керуючись чинним законодавством – Кримінальним кодексом України та Законом України «Про протидію торгівлі людьми») за тематикою кримінально-правової протидії торгівлі людьми, яку викладають працівники кримінального права НАВС на заняттях з підвищення кваліфікації практичних працівників Національної поліції України. Менше ніж за хвилину Chat GPT успішно впорався з поставленим завданням. Так само швидко було створено аналогічні тестові запитання з інших тем, які викладають на заняттях з підвищення кваліфікації.

«Штучний інтелект + освіта + наука»: від опанування до практичного застосування здобутих умінь і навичок

Використання Chat GPT в освітньому процесі, зокрема в гуманітарних науках, дасть змогу зосередження науково-педагогічним працівникам зосередити увагу на творчих завданнях та відмовитися від описових. Тож запровадження інноваційних технологій суттєво змінить методи й інструменти викладання, створить нові можливості для підвищення ефективності всіх видів навчання.

 

Кафедра кримінального права НАВС

 
CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X