«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

08-12-2017

За такою назвою напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією в Національній академії внутрішніх справ відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Її організаторами виступили: Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, Національна академія внутрішніх справ, Консультативна Місія ЄС в Україні, Національна академія правових наук України, Громадська рада при МВС України, ГС «Центр запобігання та протидії корупції».

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

У події взяли участь представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Консультативної Місії ЄС в Україні, урядових організацій та судових органів. До проведення заходу також залучені фахівці з науково-дослідних установ, громадських організацій, вищих навчальних закладів, відомі вчені.

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

Під час конференції обговорювалися актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства, шляхи удосконалення діяльності спеціальних інституцій у боротьбі з корупцією, обговорення проектів змін та доповнень до законодавства, рекомендацій з практичного здійснення превентивних антикорупційних заходів, шляхів активізації протидії корупційній злочинності та питань підготовки кадрів відповідної спеціалізації з урахуванням положень міжнародно-правових документів та зарубіжного досвіду.

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

Зокрема, у своєму виступі заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук зазначила, що новим етапом реформування системи МВС України, який є логічним продовженням розпочатих три роки тому якісних змін у правоохоронній сфері та запроваджених антикорупційних механізмів, стало розроблення проекту Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року.

«Визначальними в нещодавно схваленій Урядом новій Стратегії є її пріоритети, спрямовані на реалізацію інтересів громадян щодо захисту їхніх прав, безпеки, вільного пересування, надання якісних послуг. Зазначене забезпечить зниження рівня корупції, модернізацію структури Міністерства й оптимізацію кадрового потенціалу. Ми прагнемо до активної взаємодії між суспільством і правоохоронними органами як запоруки створення умов для належного рівня життя кожного громадянина України.

Реалізація окреслених кроків гарантуватиме правопорядок у державі, а впровадження новітніх підходів в управлінні підвищить рівень довіри населення до правоохоронних органів» - підсумувала заступник глави відомства.

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

У свою чергу, заступник міністра освіти і науки Роман Греба закликав учасників заходу – освітян і науковців – ґрунтовно проаналізувати причини і передумови поширення корупції, зокрема на науковій основі і спрямувати посадовців всіх рівнів у напрямі її ефективного подолання.

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

Надзвичайно цікавими і емоційними були виступи голови Громадської ради при МВС України Володимира Мартиненка, члена Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Володимира Литвина та інших поважних учасників заходу.

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

Під час роботи конференції учасники зійшлися на думці, що обрана тема наукового форуму послугувала плідним підґрунтям для обміну думками щодо подальшого розвитку законодавства України та правозастосовної практики, і запропонували схвалити підсумкові рекомендації та направити їх у відповідні інстанції.

Відділення комунікації НАВС

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X