Правова культура як чинник професійної діяльності правоохоронних органів

07-12-2017

Під такою назвою 6 грудня у Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) відбулася Міжвузівська курсантсько-студентська науково-практична конференція, присвячена Всеукраїнському тижню права. В роботі конференції взяли участь курсанти та студенти з провідних вузів Прикарпаття: Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) НАВС, Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія», Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна», Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, Львівського державного університету внутрішніх справ.

Правова культура як чинник професійної діяльності правоохоронних органів

Відкриваючи конференцію, декан факультету Юлія Терещенко наголосила на тому, що висока морально-правова культура осіб, які стоять на сторожі закону, виявляється зокрема в тому, що вони безбоязно вступають в боротьбу заради торжества справедливості та правди, коряться голосу совісті й обов’язку.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: проректор з наукової роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Олександр Острогляд, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеської юридичної академії» Віталій Юрчишин та доцент кафедри «правознавство» Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна» Володимир Важинський, які підкреслили актуальність та значущість тематики Міжвузівської курсантсько-студентської науково-практичної конференції та висловили сподівання на подальшу тісну співпрацю між вузами Прикарпаття.

Правова культура як чинник професійної діяльності правоохоронних органів

На пленарному засіданні виступили: директор НДІ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Роман Луцький професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Людмила Андрусів, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Ігор Онищук, доцент кафедри кримінального права Юридичного навчально-наукового інституту ім. В. Стефаника Святослав Круль які висвітлили поняття правової культури, її роль та значення у професійній діяльності правоохоронців.

Предметом обговорення на секційних засіданнях конференції стали питання про: правову культуру суспільства як умову забезпечення свободи та безпеки особистості, прав людини і громадянина; стан розвитку правової культури в системі правоохоронних органів і значення підвищення ролі правової культури у формуванні позитивного іміджу правоохоронних органів, якість системи законодавства, правотворчу та правореалізаційну культуру, професійне відношення до права та практики його застосування. Цікаві та змістовні доповіді представили курсанти та студенти, зокрема: Назарій Бичай, Христина Калинчук, Валентина Глущенко, Вікторія Ісакова, Віктор Ботук, Маріанна Доготар (Прикарпатський факультету (м. Івано-Франківськ) НАВС) та Вікторія Сікора (Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Правова культура як чинник професійної діяльності правоохоронних органів

Учасники конференції констатували, що проблеми правової культури є одними з найважливіших для юридичної науки. Правова культура співробітника правоохоронних органів повинна бути професійною якістю, яка поєднується з гуманістичними цінностями та моральними нормами. Крім того, необхідно підвищувати загальний рівень правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, вдосконалювати систему правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей (у тому числі – через подолання правового нігілізму).

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X