Новели кримінального законодавства України в умовах воєнного стану: актуальне видання для практиків, науковців й освітян

21-09-2022 Переглядів: 340

Збройна агресія РФ проти України, черговий етап якої розпочався 24 лютого 2022 року, потребує активізації зусиль усіх патріотів для боротьби з окупантами. Причому йдеться не лише про питання суто військового характеру, а й чимало інших проблем, зокрема адаптацію національного законодавства до умов і викликів воєнного стану. Створення правового механізму для належного реагування держави на військові дії проти України, їх виправдовування, державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, несанкціоноване поширення військово значущої інформації, незаконне використання гуманітарної допомоги тощо – це один з дієвих важелів наближення нашої Перемоги.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалено 13 окремих законів, якими внесено понад 20 змін до Кримінального кодексу.

З огляду на зазначене, науковці профільних закладів вищої освіти зорганізувалися для підготовки науково-практичного коментаря «Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану».

Новели кримінального законодавства України в умовах воєнного стану: актуальне видання для практиків, науковців й освітян

Видання містить такі параграфи:

§ 1. Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст. 43-1 КК)

§ 2. Зміни до окремих статей Загальної частини КК (ч. 5 ст. 49, абз. 5 ч. 1 ст. 55, ч. 4 ст. 68, ч. 5 ст. 74, ч. 4 ст. 86, ст. 96-3 КК)

§ 3. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого (ст. 84-1 КК)

§ 4. Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113, ст. 114-2, частини четверті статей 185–187, 189, 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 361 КК)

§ 5. Колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК)

§ 6. Пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК)

§ 7. Несанкціоноване поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 КК)

§ 8. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК)

§ 9. Незаконне використання гуманітарної допомоги (ст. 201-2 КК)

§ 10. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ст. 361 КК)

§ 11. Незаконні дії з шкідливими програмними чи технічними засобами (ст. 361-1 КК)

§ 12. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю (ст. 435-1 КК)

§ 13. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 КК)

§ 14. Виключення кримінальної відповідальності цивільних осіб за застосування вогнепальної зброї проти агресора (п. 22 розділу II Прикінцевих та перехідних положень КК)

У додатку розміщена порівняльна таблиця змін до Кримінального кодексу України.

До складу авторського колективу ввійшли вчені, які представляють різні правничі школи України, а саме:

Андрушко А. В., професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, доцент;

Вознюк А. А., завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Дудоров О. О., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Жук І. В., старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

Кузнецов В. В., в. о. провідного наукового співробітника Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

Мовчан Р. О., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор;

Письменський Є. О., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор;

Чернєй В. В., ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Чернявський С. С., проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Шармар О. М., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Рецензенти науково-практичного коментаря: Ю. А. Пономаренко, доктор юридичних наук, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; В. В. Шаблистий, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Сподіваємося, що запропонований науково-практичний коментар неодмінно стане в нагоді суддям, прокурорам, слідчим, дізнавачам, адвокатам, військовослужбовцям, а також науково-педагогічним і науковим працівникам, здобувачам вищої освіти й усім, хто цікавиться питаннями кримінального права України.

Наукова лабораторія з проблем протидії злочинності ННІ № 1,
кафедра кримінального права НАВС

 
CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X