Модельне судове засідання як ефективний метод вивчення цивільного процесу

13-06-2019 Переглядів: 81

Удосконалення практичної складової в освітньому процесі на Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) НАВС передбачає використання різних форм і методів проведення занять. У межах вивчення цивільного процесу доцент кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін Ольга Таран провела ділову гру «Модельне засідання у цивільній справі».

Модельне судове засідання як ефективний метод вивчення цивільного процесу

Здобувачі вищої освіти спробували себе в ролі судді та його помічника, судового розпорядника, секретаря судового засідання, позивача, відповідача, представників сторін і свідків. Умови проведення модельного засідання були максимально наближені до реальних. Також було надано фабулу реальної судової справи про поновлення на роботі.

Модельне судове засідання як ефективний метод вивчення цивільного процесу

На занятті всі присутні готували відповідні документи, здійснювали фіксацію цивільного процесу та всього спектру процесуальних дій у межах позовного провадження. Наприкінці заняття було проаналізовано модельне судове засідання й обговорено зауваження до його учасників.

Здобувачів вищої освіти зауважили, що такі заняття сприяють виявленню в них індивідуальних здібностей до прийняття відповідальних рішень у стресовій ситуації, а також дають змогу позбутися емоційних бар’єрів і сприяють вивченню цивільного процесу.

Прикарпатський факультет

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X