Ключові проблеми кримінології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі в Україні

22-03-2019 Переглядів: 335

22 березня в Національній академії внутрішніх справ кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права проведено міжвузівський науково-практичний круглий стіл під назвою «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення». Метою заходу стало фахове обговорення науковою спільнотою та юристами-практиками актуальних питань сьогодення щодо запобігання злочинності та усебічне вирішення комплексу питань, пов’язаних із пошуком необхідних відповідей на нагальні кримінальні загрози.

Ключові проблеми кримінології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі в Україні

У заході взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України, Прикордонної служби України, працівники суду, провідні вчені-кримінологи закладів вищої освіти й наукових установ правового спрямування.

Авторитетне представництво й широка географія закладів, установ та організацій стали можливими завдяки активним творчим зв’язкам колективу кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС, а також сприянню співорганізатора заходу – Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України.

Відкрив пленарне засідання вітальними словами проректор Чернявський С.С., який окреслив проблематику заходу та наголосив, що Академія у межах реалізації стратегічних напрямів діяльності Міністерства внутрішніх справ України послідовно та активно здійснює науковий пошук шляхів протидії злочинності, приймає участь у законотворчій діяльності в даному напрямку та розробляє методичні рекомендації щодо втілення нових правових інститутів в діяльності правоохоронців, зокрема органів Національної поліції України, про що свідчать ряд проведених на базі закладу різного формату спільних засідань.

Ключові проблеми кримінології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі в Україні

Т.в.о. завідувача кафедри Микитчик А.В. подякував присутнім за взаємодію в його проведенні, та побажав ефективного обговорення проблемних кримінологічних питань, що викликані впливом низки зовнішніх і внутрішніх факторів політичного, військового, економічного, соціального, правового, організаційно-управлінського та криміногенного характеру, сучасними подіями та процесами в державі та світі.

Продовжив роботу та був модератором круглого столу завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Юрій Левченко, який наголосив на те, що проведення заходу, сприятиме подальшому розвитку кримінологічної науки, теоретичних основ усіх правових наук, здобутки та напрацювання якої визначать напрямки наукового та практичного забезпечення реалізації пріоритетних завдань щодо протидії злочинності, що є головним завданням академії у підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів.

Серед актуальних тем, які обговорювались у ході роботи круглого столу та викликали інтерес широкого кола учасників, стали виступи провідних науковців Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України академіка НАПрН України Костенка Олександра Миколайовича – «Проектування закону про кримінальну відповідальність за «незаконне збагачення» та Кваші Оксани Олександрівни – «Публічне підбурювання до вчинення злочину: поняття та суспільна небезпека», першого проректора Дніпровського гуманітарного університету Корнієнка Михайла Васильовича – «Білокомірцева злочинність в Україні», проректора Національної академії прокуратури України Мінченка Сергія Івановича – «Законотворчість і ціна злочинності», Ученого секретаря секретаріату Вченої ради Національної академії внутрішніх справ Василевича Віталія Вацлавовича – «Взаємодія поліції та громади в запобіганні злочинам», директора ТОВ «АЮРКОНСАЛТИНГ» , Бараша Євгена Юхимовича «Кримінологічні ознаки «професійної» злочинності (на підставі соціологічного опитування)» Малія Миколи Івановича – «Кримінологічна характеристика особи комп’ютерного злочинця» та ін.

Ключові проблеми кримінології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі в Україні

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Нєбитов Андрій Анатолійович розповів про «Криміногенний стан злочинності на території Київської області в 2018 році», а оперуповноважений відділу протидії організованим формам злочинності у сфері економіки Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кундельська Ірина Сергіївна про «Протидію організованим формам злочинності у сфері економіки».

В обговоренні проблемних дискусійних питань взяли участь як наукові фахівці так і працівники практичних підрозділів, зокрема головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС Джужа Олександр Миколайович, т.в.о. першого заступника керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України Семенюк Олександр Георгійович, начальник відділення підготовки та проведення тренінгів з питань захисту проїзних документів та виявлення в них підробок Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України Барабаш Василь Петрович, завідувач науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України Кулик Олександр Георгійович, проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) професор кафедри кримінального права та судочинства Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Академіка Степана Дем’янчука, віце-президент Європейського інституту післядипломної освіти (Словацька Республіка) Копотун Ігор Миколайович, завідувач кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кузнецов Віталій Володимирович, професор кафедри кримінального права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» Колб Олександр Григорович, що сприяло, жвавій дискусії, під час якої кожен з них аргументував свою думку, приводячи приклади та факти.

Ключові проблеми кримінології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі в Україні

Актуальними тезами на яких наголошували учасники були: необхідність проведення соціально-правових перетворень в державі, створення науково-дослідних кримінологічних інститутів, спрощення процедур проведення слідчих дій, внесення змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства тощо.

У підсумку хотілося б зазначити, що завдяки активності учасників та організаторів засідання, було розглянуто великий масив проблемних питань в контексті тематики заходу, запропопоновано низку теоретичних, практичних, правових пропозицій.

Ключові проблеми кримінології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі в Україні

Отже, круглий стіл став відмінною платформою для дискурсу актуальних проблем у сфері кримінологічної теорії та практики. За результатами роботи заходу прийнято рішення про видання методичних рекомендацій щодо питань, які обговорювались.

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X