Співпраця НАВС

Національна академія внутрішніх справ плідно співпрацює з вищими навчальними закладами МВС та МОН України. Так, за останні 4 роки НАВС було заключено понад 20 договорів про співпрацю з вітчизняними вищими навчальними закладами, серед яких Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського (м. Київ), Львівський національний університет ім. І. Франка (м. Львів), Київський національний університет ім. Т. Шевченка (м. Київ), Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (м. Київ), Національна академія прокуратури України (м. Київ), Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів), ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми), Поліцейська фінансово-правова академія (м. Бровари), Київський університет права НАН України (м. Київ).

Поряд з цим продовжується активна співпраця з Національним гірничим університетом (м. Дніпропетровськ), Національним університетом державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.), Київським університетом туризму, економіки і права (м. Київ), Національною академією прокуратури України (м. Київ), Національним авіаційним університетом (м. Київ), НТУ України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), Української академією державного управління при Президентові України (м. Київ), ВНЗ «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства» (м. Кіровоград), Маріупольським державним університетом (м. Маріуполь), Одеською національною юридичною академією (м. Одеса), Національним університетом «Острозька академія» (м. Острог, Рівненська обл.), Національною академією Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький).

Також Академія співпрацює з ТОВ «Видавничий дім «Ін Юре» (м. Київ) та журналом «Економіка. Фінанси. Право» (м. Київ).

Відділ організації науково-дослідної роботи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X