Підсумки наукової діяльності

Пояснювальна записка до звіту про виконання НД і ДКР
Національної академії внутрішніх справ у 2015 році

Нормативна база. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота (НД і ДКР) в Національній академії внутрішніх справ (НАВС) здійснюється відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію проведення НД і ДКР у системі МВС України (наказ МВС України від 15.05.2007 №154), наказу МВС України від 16.03.2015 №275 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років», розпорядження МВС України «Про визначення базових вищих навчальних закладів МВС України» від 05.06.2008 №612, Положення про організацію науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи в НАВС (наказ НАВС від 22.10.2013 №1368), інших загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та науки, рішень Наукової ради МВС України, ректорату та Вченої ради академії, річних планів НД і ДКР МВС та НАВС.

Виконання планових і позапланових НД і ДКР. Розвиток наукової співпраці. Упровадження результатів наукових досліджень у практику та навчальний процес.

Наукові дослідження в НАВС проводяться на академічному рівні та на рівні структурних підрозділів (відповідно до календарних планів виконання НД і ДКР інститутів, факультетів, наукових лабораторій, кафедр, докторантури та ад’юнктури).

У 2015 році виконувалося 204 позиції річного Плану НД і ДКР, що спрямовані на забезпечення навчального процесу, практичної діяльності та професійної підготовки в системі МВС України, з яких 72 – безпосередньо на розроблення проблем педагогіки й навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, а також підготовку до друку підручників і навчальних посібників; 66 – на проведення актуальних наукових досліджень щодо діяльності ОВС, 66 – пов’язані з науковою роботою перемінного складу.

Понад 40 тем наукових досліджень виконували робочі групи за участю працівників департаментів і галузевих служб МВС України.

Механізм реалізації прикладних розробок у практичну діяльність, відповідно до державних стандартів, включав підготовку та подання до замовників і відповідних інстанцій вихідних документів нормативного, організаційно-управлінського та методичного характеру. На підставі двосторонніх домовленостей науковці академії спільно із замовниками здійснювали комплекс заходів з авторського супроводження розробок з відображенням цієї роботи в підсумкових документах, затверджених керівниками відповідних служб.

Протягом 2015 року фахівцями академії здійснено 15 планових наукових розробок, участь у яких брали представники інших ВНЗ, науково-дослідних установ та організацій. Серед них зокрема, Музей МВС України, Одеський державний університет внутрішніх справ, Національна академія Служби безпеки України, Національна академія Національної гвардії України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національна академія прокуратури України, ДНДЕКЦ МВС України, НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області, НДЕКЦ при УМВС України на Південно-Західній залізниці, НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області.

Із загальної кількості розробок – понад 170 виконано та реалізовано в повному обсязі. Терміни завершення інших розробок за мотивованими клопотаннями керівників підрозділів перенесено на І-ІІ квартал 2016 року.

Планом підготовки дисертаційних досліджень на 2015 рік охоплено 138 досліджень (13 докторських та 138 кандидатських дисертацій). У 2015 році заплановано до завершення 138 дисертаційних досліджень, які виконано в повному обсязі.

Із завершених у 2015 році дисертаційних досліджень, рекомендовано до захисту 1 докторська та 2 кандидатські дисертації, на стадії кафедрального обговорення перебувають 135 дисертацій (12 докторських та 123 кандидатських).

Звіт про впровадження результатів наукових досліджень у законотворчість, навчальний процес і практичну діяльність за 2015 рік включає 195 цільових розробок, з них: планових – 130, позапланових – 40, за результатами дисертаційних досліджень докторантів та ад’юнктів – 24.

Зокрема, планові наукові дослідження лабораторій та кафедр упроваджені у діяльність: Краматорський МВ ГУМВС України в Донецькій обл. – 1, ДІАЗ МВС України – 2, УБК МВС України – 1, ДНДЕКЦ – 2, ДДСБЕЗ МВС України – 7, УКМСД – 3, ДКР МВС України – 1, Департамент протидії злочинності у сфері економіки – 2, Юридична клініка «De Jure» – 2, ГУ Мінюст України – 1.

Позапланові наукові дослідження лабораторій та кафедр упроваджені у діяльність: ВР України – 4, ГСУ МВС України – 2, ДАІ ГУМВС України в м. Києві – 5, Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві – 5, Житомирське училище професійної підготовки працівників УМВС України в Житомирській області – 5, Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України – 7, Управління МВС України в Закарпатській області – 1, ГУ МВС України в м. Львові – 1, ДІАЗ МВС України – 1, ДСБЕЗ МВС України – 1, НЦПП ОВС УМВС України у Волинській області – 1, Головне оперативне управління Державної фіскальної служби України –1, ДДСБЕЗ МВС України – 1.

За результатами дисертаційних досліджень докторантів та ад’юнктів упроваджені у діяльність: ВР України – 3, ГСУ МВС України– 6, Управління зв’язків з громадськістю МВС України – 1, ДНДІ МВС України – 1, УБОЗ МВС України – 1, УМВС України в Полтавській області – 1, ГУМВС України в Донецькій області – 1, Головне управління МВС України в місті Києві – 1, ДНДЕКЦ МВС України – 1. Результати цієї роботи відображено в підсумкових документах (актах прийому-передачі, листах), затверджених керівництвом відповідних служб.

Позапланово протягом року, відповідно до звернень органів законодавчої та виконавчої влади, за дорученнями МВС України та на замовлення галузевих служб, а також за власною ініціативою для забезпечення потреб навчального процесу, науковцями кафедр і профільних лабораторій академії проведено близько 70 позапланових наукових розробок, у тому числі експрес-досліджень з актуальних питань удосконалення оперативно-службової діяльності ОВС, протидії злочинності, зміцнення законності та недопущення правопорушень серед особового складу тощо: за запитом профільних Комітетів Верховної Ради – 35, МВС – 40, Верховний Суд – 12, Конституційний Суд – 2, інші установи та організації – 20.

Зокрема, за дорученням МВС України, у 2015 році підготовлено:

- методичні рекомендації: «Забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу»; «Особливості кримінального провадження щодо юридичної особи»; «Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із протиправним поглинанням та захопленням підприємств, порушенням прав їх законних власників (рейдерством)»; «Особливості закриття кримінальних проваджень слідчим та забезпечення контролю керівником органу досудового розслідування за закриттям кримінальних проваджень»; «Особливості кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих осіб»; «Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб»; «Розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (ст. 194-1 КК України)»; «Законодавче забезпечення здійснення оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій при документуванні протиправних діянь у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю»; «Виявлення та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин»; «Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо застосування примусових заходів медичного характеру»; «Дії працівників органів внутрішніх справ при загрозі або вчиненні терористичного акту»; «Організація розкриття та розслідування слідчими ОВС кримінальних правопорушень, учинених за допомогою шкідливих програмних засобів»; «Охорона громадського порядку під час виборчого процесу в умовах ускладнення оперативної обстановки»; «Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам у лісовій галузі»;« Виявлення та запобігання торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації»; «Протидія підрозділами карного розшуку кишеньковим крадіжкам»; «Огляд пасажирських повітряних суден та авіаційних об’єктів на наявність вибухових пристроїв, вибухових речовин і вибухових компонентів»; «Особливості досудового розслідування за фактами незаконного видобування бурштину-сирцю»; «Особливості призначення та проведення експертиз відео-, звукозапису та молекулярно-генетичних експертиз зі встановлення особи, яка передала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності»; «Особливості розслідування катастроф і аварій на залізничному транспорті»;

- пропозиції: до Інструкції з організації взаємодії працівників органів внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами; щодо порядку документування та розслідування фактів незаконного видобутку бурштину від видобутку до збуту, легалізації (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом та викриття корумпованих зв’язків в органах влади, що сприяють вчиненню злочинів вказаної категорії; щодо законодавчого забезпечення здійснення оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій при документуванні протиправних діянь в сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю; до проекту Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину»; щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які визначають критерії оцінки ефективності діяльності працівників ОВС; до проекту міжвідомчого наказу «Про затвердження Інструкції про порядок знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення».

За запитом профільних Комітетів Верховної ради України у 2015 році працівниками НАВС підготовлено та надіслано пропозиції до наступних нормативно правових актів: Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, проектів законів України «Про внесення змін до законів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування транспортних засобів», «Про внесення змін до Закону України «Про пробацію», «Про надання можливості засудженим особам брати участь у захисті України», «Щодо захисту авторитету держави», «Про правила паркування, зупинки, стоянки»; «Про органи внутрішніх справ»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху», «Про сервісні послуги та сервісні центри МВС України», «Про Національну поліцію», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оперативно-розшукової діяльності в ОВС», «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за вчиненні правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю», «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері комунальних послуг» та ін.

Показово, що за науковими коментарями до академії звертаються вищі судові органи. Зокрема, за зверненням Вищого спеціалізованого суду України, фахівцями академії підготовлено понад 15 висновків щодо застосування норм матеріального права при розгляді справ.

Провідні науковці академії на постійній основі співпрацюють у складі експертних груп Ради національної безпеки і оборони України, Науково-методичної ради при Державній пенітенціарній службі, Кримінологічної асоціації України, Національної академії правових наук України, Ради ректорів Київського регіону, Союзу юристів України, Державної акредитаційної комісії України, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та інших організацій.

Важливим показником діяльності академії є захист інтелектуальної власності та розвиток інноваційної діяльності. Наявність охоронного документу про реєстрацію авторського права дозволяє не тільки захистити права науковців академії, але й сприяє активізації впровадження інновацій у навчальний процес і правоохоронну діяльність.

Сьогодні академією розроблено та передано на патентування 2 технічних рішення у сфері оперативної та криміналістичної техніки, вогнепальної зброї та спецзасобів.

Всього протягом 2015 року фахівцями академії отримано 3 патенти України на корисну модель («Віха сигнальна», «Гідрокумулятивний пристрій», «Знак аварійної зупинки із крипільним пристроєм»), 8 авторських свідоцтв на службові твори. Подано заявки на отримання 1 патенту на корисну модель («Індикатор випарів нарковмісних речовин») та 1 винаходу («Спосіб керування системою електронного дистанційного контролю за місцеперебування особи») та реєстрацію 3 заявок на авторське свідоцтво.

Патенти та службові твори, власником яких є академія, неодноразово приймали участь у відомчих конкурсах на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України. Так, у 2015 р. в номінації «Патенти» дипломом за 1 місце відзначено «Захисний шар бронежилета» (патент України на корисну модель №95560).

Формами реалізації планових наукових досліджень у 2015 році стали підготовка та видання друком 22 монографій, 6 підручників, 1 посібника, 33 навчальних посібників, 9 практичних посібників, 6 навчально-методичних посібників, 1 інтерактивного навчального посібника, 3 словників, 1 курсу лекцій, 2 збірників наукових праць, 34 методичних рекомендацій, 1 науково-практичного коментаря.

Академія забезпечує випуск шести періодичних видань, з яких шість є фаховими: «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (частини 1 і 2), «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ», «Юридична психологія та педагогіка», «Філософські та методологічні проблеми права», «Криміналістичний вісник (спільно з ДНДЕКЦ МВС України).

Підготовка науково-педагогічних кадрів. Підготовці фахівців вищої кваліфікації для системи МВС в цілому сприяє функціонування в академії 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2015 р. №747, змінено профіль спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальностями: 12.00.12 – філософія права (юридичні науки); 19.00.06 – юридична психологія (психологічні, юридичні науки). Також, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. №1021, продовжений термін дії спеціалізованих вчених рад Д 26.007.03, Д 26.007.04, Д 26.007.05, К 26.007.06. Протягом 2015 року у спецрадах захищено 97 дисертацій (5 докторських і 92 кандидатські).

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється через магістратуру, ад’юнктуру і докторантуру. Ця система загалом наближена до забезпечення реалізації поставлених завдань, відповідає законодавству та Інструкції про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних закладах і наукових установах МВС України (наказ МВС України від 02.12.2013 №1177), розпорядчим актам ректорату, Вченої ради, рішенням проректорів за напрямами роботи.

Підготовка ад’юнктів та здобувачів здійснюється за 10 спеціальностями, відкритими МОН України, підготовка докторантів – за 7.

У 2015 році до ад’юнктури зараховано: за державним замовленням – 15 ад’юнктів на денну та 19 – на заочну форму навчання; за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб зараховано 80 на заочну форму навчання.

Станом на 20 грудня 2015 року в докторантурі та ад’юнктурі навчається 497 осіб: на денній формі – 9 докторантів та 62 ад’юнкта; на заочній формі – 154 ад’юнкта та 272 здобувача, зокрема 96 ад’юнктів – за державним замовленням (53 – денна та 43 – заочна форми навчання).

У 2015 році ад’юнктурою здійснено випуск 6 осіб, з яких захистили дисертації 3 осіб. Рекомендовано до захисту у спеціалізованих вчених радах – 2, обговорено на засіданнях кафедр – 1. Випуск докторантів становив 1 особу.

З метою удосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів питання зміцнення виконавської дисципліни докторантів й ад’юнктів неодноразово обговорювались на засіданні Вченої ради академії протягом поточного року з прийняттям конкретних організаційних рішень. Так, за невиконання ад’юнктами індивідуальних планів роботи без поважних причин і фінансову заборгованість у 2015 році відраховано 10 ад’юнктів заочної форми навчання та 24 здобувача.

Організація і проведення на базі академії наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт, а також участь у відповідних заходах.

Протягом 2015 року з урахуванням річних планів МВС та МОН України, а також плану НД і ДКР НАВС на базі академії проведено 60 заходів наукового характеру (30 планових та 30 позапланових), зокрема 15 наукових конференцій (з них – 2 міжнародні), 28 засідань круглих столів (з них – 1 міжнародний), 17 наукових семінарів (з них – 6 міжнародні).

У їх роботі брали участь провідні вчені, представники органів державної влади, правоохоронних органів, зокрема й зарубіжних країн, наукові та науково-педагогічні працівники відомчих та цивільних навчальних закладів та наукових установ України.

Протягом звітного періоду відбулись:

міжнародні науково-теоретичні конференції:

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи» (07-08.11.2015);

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча політика України та Європейського союзу: розвиток та інтеграція» (27.11.2015);

всеукраїнські науково-практичні конференції:

«Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки» (23.01.2015);

«Іншомовна підготовка працівників ОВС і фахівців із права» (30.04.2015);

«Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (27.11.2015);

міжвузівські науково-теоретичні конференції:

«Мова, філософія та культура у сучасних глобалізаційних процесах» (26.02.2015)

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (26.03.2015);

«Філософські та психологічні проблеми права» (24.04.2015);

«Актуальні проблеми кримінального права пам’яті професора П.П. Михайленка» (20.11.2013);

науково-практичні конференції:

«Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи» (24.04.2015);

«Актуальні питання конституційного розвитку незалежної України» (25.06.2015);

«Актуальні проблеми розслідування злочинів» (01.07.2015) та ін.

На базі академії за сприянням департаментів і служб МВС України проводяться відомчі, міжвідомчі та міжвузівські наукові та навчально-методичні семінари, круглі столи, під час яких детально розглядаються проблеми діяльності правоохоронних органів та підготовки кадрів для системи МВС України.

У 2015 році такі заходи стосувалися: актуальних проблем реформування органів внутрішніх справ України, спеціальної підготовки фахівців правоохоронних органів, реформування освіти МВС України, сучасного стану та перспективи розвитку вітчизняної юридичної педагогіки, інноваційних технологій навчання іноземним мовам професійного спрямування, інноваційних технологій у вищій школі, оперативно-розшукового запобігання злочинам у бюджетній сфері, розшукової роботи в діяльності оперативних підрозділів ОВС України, взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування у виявленні та припиненні злочинів у бюджетній сфері, використання спеціальних бухгалтерських знань у протидії економічній злочинності, організаційних та правових аспектів забезпечення економічної безпеки держави в контексті європейської інтеграції, організації охорони громадського порядку в сучасних умовах, сучасних технологій автоматичної реєстрації порушень правил дорожнього руху, надання першої медичної допомоги постраждалим в ДТП, застосування кримінально-виконавчого законодавства, міжнародного досвіду в пенітенціарній сфері, теоретичних та практичних аспектів діяльності юридичних клінік в Україні, адміністративно-правових засадах протидії корупції в Україні, захисту та дотримання прав людини в поліцейській діяльності, кіберзлочинності в Україні та ін.

За дорученням ректорату та Вченої ради академії, протягом року для обговорення та вирішення найактуальніших проблем науково-педагогічні працівники та науковці академії брали участь більш ніж у 100 наукових та науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, відомчих конференціях та семінарах, що проводились на базі інших ВНЗ України.

Наукова робота перемінного складу. Науково-дослідна робота слухачів, курсантів, студентів здійснювалася на плановій основі протягом календарного року за такими напрямами: робота наукових товариств; робота предметних гуртків; організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів; участь у наукових заходах поза межами академії.

Відповідно до рішення Вченої ради академії, з початку навчального року щорічно здійснюється закріплення кураторів за структурними підрозділами з числа працівників відділу організації науково-дослідної роботи. Планування науково-дослідної роботи слухачів, курсантів, студентів здійснювалося відповідно до річних планів НД та ДКР НАВС (окремий розділ плану), річних планів наукової роботи навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр і наукових лабораторій.

Організаційно наукова робота з перемінним складом забезпечується відділом організації науково-дослідної роботи, до складу якого входить відділення з організації наукової роботи курсантів, слухачів та студентів.

Для більш чіткої організації наукової роботи на офіційному сайті академії в розділі «Наукова діяльність» виокремлено: статистичні узагальнені дані щодо наукової діяльності академії, нормативна база, яка регулює здійснення наукової роботи як науково-педагогічних кадрів, так і перемінного складу. Розміщено інформацію про організацію діяльності наукових гуртків, Положення про різноманітні конкурси, що проводяться МОН України, НАН України, МВС України, Мін’юстом та іншими державними та приватними установами. Розміщено щорічні Плани НД і ДКР НАВС, теми дисертаційних досліджень, інформацію про спеціалізовані вчені ради тощо. Окремим розділом на головній сторінці сайту є розділ «Проводяться конференції»”, яка щоденно оновлюється.

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному навчально-науковому інституті (факультеті) працюють наукові товариства (усього – 6). Іншою організаційною формою участі перемінного складу в науковій роботі є наукові гуртки.

Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального року. Зокрема, у вересні 2015 року проведена робота з організації наукових гуртків як на загальноакадемічних кафедрах та наукових лабораторій, так і на кафедрах інститутів та факультетів. У 2015/2016 навчальному році у 57 наукових гуртках (2014/2015 – 62 наукових гуртка) займається понад 970 курсантів, слухачів та студентів.

В Національній академії внутрішніх справ функціонує шість юридичних клінік: «Юстиніан» – юридично-психологічного факультету; «Захист» – навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції; «De Jure» – навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України; «Феміда» – Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ); Пенітенціарна юридична клініка (Центр юридичної клінічної освіти) – Інституту кримінально-виконавчої служби; а також юридична клініка навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів.

Юридичні клініки надають безоплатну первинну правову допомогу у двох формах: надання консультативної допомоги на місцях за окремими графіками та відповіді на он-лайн звернення. Не так давно започатковано процедуру прийому онлайн-звернень від громадян, які надходять на офіційну сторінку академії. Всього зареєстровано і надано відповіді на 10 он-лайн звернень з кримінальної, кримінально-процесуальної та цивільно-правової тематики.

Юридичними клініками академії щорічно проводяться правопросвітницькі заходи. Так, за період 2014-2015 навчального року юридичними клініками проведено таку кількість правопросвітницьких заходів: «De Jure» ННІПФПМГБНГУ– 84, «Захист» ННІПФПСК – 92, «Юстиніан» Юридично-психологічного факультету – 56, юридичною клінікою ННІПФЕКП – 59, «Феміда» Прикарпатського факультету – 43, серед яких круглих столів – 35, семінарів – 85, симпозіумів – 37, правопросвітницьких занять –81.

У 2015 році активно здійснюється співпраця з комітетами Верховної Ради України за результатами розгляду заяв громадян надано 95 правових висновків на 95 звернення громадян. Вони стосувалися вирішення правових ситуацій, що мають різну галузеву приналежність: кримінальне право та кримінальний процес – 65, житлове право – 8; земельне право – 6; цивільне право і процес – 9; адміністративне право – 4, господарське право – 2, трудове право – 3, сімейне право – 1, конституційне право – 1, фінансове право – 3.

Науковий потенціал перемінного складу використовується при проведенні планових досліджень академії, що передбачено окремим положенням. Визначальним показником наукової роботи з перемінним складом є її планування на загальноакадемічному рівні (Розділ 4 Плану НД та ДКР НАВС). Так, у 2015 році передбачено проведення 66 наукових заходів, планово проведено 63, пункт 19 «Підсумкові конференції» передбачає проведення конференцій у всіх навчально-наукових інститутах, факультеті та центрі академії).

Загалом за участю перемінного складу протягом 2015 року проведено 112 наукових заходів, з них 49 позапланових (21 конференція, 2 інтернет-конференції, 58 круглих столів, 25 тематичних семінарів, 3 конкурси, 2 вікторини, 2 тренінги, 2 олімпіади, а також кафедральні та тематичні читання тощо).

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та іншими відомствами.

Курсанти, слухачі та студенти академії є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів та круглих столів, олімпіад, конкурсів, що проводяться за межами академії. Зокрема, за звітний період представники академії брали участь у понад 150 заходах.

До участі у Конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів і молодих учених, що присуджуються НАН України у 2015 році було надіслано 7 наукових робіт курсантів та студентів академії, за результатами їх розгляду конкурсною комісією всі було визначено переможцями.

Грамотою Національної академії наук України нагороджено:

– студентку навчально-наукового інституту права та психології Михальчук Дар’ю Сергіївну, тема наукової роби: «Проблеми правового становища суб’єктів господарювання, зареєстрованих у зоні проведення Антитерористичної операції»;

– студентку навчально-наукового інституту права та психології Воробей Віту Миколаївну, тема наукової роботи: «Стратегічні завдання і перспективи реформування судової влади в Україні в сучасних умовах»;

– курсанта 3-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців слідства та кримінальної міліції Шелестинського Володимира Анатолійовича, тема наукової роботи: «Сучасний стан та запобігання жіночій злочинності в Україні»;

– курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців слідства та кримінальної міліції Синоверського Андрія Івановича, тема наукової роботи: «Людина як предмет філософського аналізу»;

– студентку освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» навчально-наукового інституту права та психології Фурманович Стеллу Олександрівну, тема наукової роботи: «Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах модернізації системи державного управління в Україні»;

– студентку навчально-наукового інституту права та психології Жук Наталію Анатоліївну, тема наукової роботи: «Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я студентів та курсантів».

Премією Національної академії наук України відзначено:

– студентку навчально-наукового інституту права та психології Мойсеєву Ірину Володимирівну, тема наукової роботи: «Актуальні проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з торгівлею людьми та іншими незаконними угодами щодо людини».

Протягом кожного навчального року члени наукових товариств та інші особи перемінного складу змагаються в конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, слухачів і студентів академії. Підсумки конкурсу підводяться на загальноакадемічної науковій конференції, присвяченій Дню науки.

Загалом до участі у зазначеному конкурсі в 2015 році рекомендовано 144 наукових робіт, які визнані кращими за результатами підсумкових наукових конференцій інститутів та факультетів за 14 тематичними напрямами. Наукові роботи слухачів, курсантів та студентів академії, які подаються на зазначений Конкурс проходять багатоетапну наукову експертизу: спочатку її здійснюють фахівці кафедр і лабораторій, після чого кращі роботи проходять апробацію на факультетських та інститутських підсумкових конференціях, за підсумками яких кращі з кращих роботи передаються на загальноакадемічний рівень експертизи, що здійснюється компетентною конкурсною комісією, затвердженою наказом ректора академії.

Також у поточному році з 6 направлених робіт до участі у Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів МВС наукові роботи 4 курсантів і студентів вибороли призові місця.

Відповідно до розпоряджень Київського міського голови від 14.09.2015 №635 «Про призначення премії Київського міського голови студентам» 210 кращих студентів м. Києва отримали грошове заохочення у вигляді премій та стипендій, серед яких курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Ростислав Тютюнник, курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Діана Арович, магістр навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Данило Остапчук, курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Ірина Скакун, а також студенти юридично-психологічного факультету Марія Федченко та Олег Онищенко.

Поряд із викладеним вище, необхідно також зазначити, що ліцеїсти в юридичного ліцею НАВС імені Я.Ю. Кондратьєва упродовж навчального року під керівництвом викладачів ліцею беруть активну участь в учнівських олімпіадах, творчих конкурсах і правових турнірах серед загальноосвітніх навчальних закладів Солом’янського району та міста Києва, за результатами яких отримують призові місця.

Звіт обговорений і схвалений на засіданні Вченої ради НАВС 22 грудня 2015 року (протокол № 23).

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X