Нормативна база

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про науково-технічну інформацію"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"

Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року"

Наказ МВС від 16.03.2015 №275 "Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років"    (Додатки 1 - 14 до наказу)

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2016 року № 1252 "Про затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України"    Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 лютого 2017 року N 165

Наказ МВС "Про затвердження Положення про конкурс на кращу наукову,науково-технічну, профорієнтаційну продукцію в апараті МВС... "

Указ Президента "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів"

Положення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України "Про спеціалізовану вчену раду"

Положення Кабінету Міністрів України "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

 

Нормативно-правові акти стосовно гендерного питання

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Указ Президента «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2021»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"

 

Нормативні акти НАВС

Наказ НАВС № 231 від 22.02.2016 року "Про затвердження положень про наукові та науково-дослідну лабораторії навчально-наукових інститутів академії (Додатки)

Наказ НАВС № 1545 від 15.10.2014 року "Про вдосконалення порядку попередньої експертизи дисертацій"    (додаток 1)     (додаток 2)

Порядок затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення наукових консультантів (керівників) у НАВС    (додаток 1)     (додатки 2,3)

Положення про академічну доброчесність у Національній академії внутрішніх справ

Положення про відділ організації науково-дослідної роботи

Основні напрями наукових досліджень НАВС на 2018-2020 роки

Положення про наукові товариства курсантів, слухачів і студентів НАВС

Наказ НАВС "Про затвердження Положення про наукові гуртки курсантів, слухачів і студентів академії"

Положення про наукові гуртки курсантів, слухачів і студентів НАВС

Типове положення про наукову (науково-дослідну) лабораторію НАВС

Індивідуальний план роботи аспіранта (ад’юнкта)

Індивідуальний план роботи докторанта

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X