Нормативна база

Закон України "Про науково-технічну інформацію"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"

Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"

Наказ МВС від 16.03.2015 №275 "Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років"    (Додатки 1 - 14 до наказу)

Указ Президента "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів"

Положення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України "Про спеціалізовану вчену раду"

Положення Кабінету Міністрів України "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

 

Нормативні акти НАВС

Наказ НАВС № 231 від 22.02.2016 року "Про затвердження положень про наукові та науково-дослідну лабораторії навчально-наукових інститутів академії (Додатки)

Положення про наукову лабораторію з проблем досудового розслідування ННІ №1

Положення про наукову лабораторію з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2

Положення про наукову лабораторію з проблем кримінальної поліції ННІ №1

Положення про наукову лабораторію з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3

Наказ НАВС № 1545 від 15.10.2014 року "Про вдосконалення порядку попередньої експертизи дисертацій"    (додаток 1)     (додаток 2)

Порядок затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення наукових консультантів (керівників) у НАВС    (додаток 1)     (додатки 2,3)

Положення про відділ організації науково-дослідної роботи

Основні напрями наукових досліджень НАВС на 2014-2017 роки

Наказ НАВС від 25.02.2011 р. № 117 "Про нормативно-правове забезпечення роботи наукових товариств курсантів, слухачів і студентів"

Положення про організацію науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів НАВС

Положення про наукові товариства курсантів, слухачів і студентів НАВС

Положення про наукові гуртки курсантів, слухачів і студентів НАВС

Положення про організаію науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Типове положення про наукову (науково-дослідну) лабораторію НАВС

Індивідуальний план наукової роботи ад’юнкта (аспіранта) денної (заочної) форми навчання кафедри (наукової лабораторії)

Індивідуальний план наукової роботи докторанта кафедри (наукової лабораторії)

Індивідуальний план наукової роботи здобувача кафедри (наукової лабораторії)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X