Спеціалізована вчена рада СРД 26.007.02

(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність.)

 • Загальні відомості

   Спеціалізована вчена рада СРД 26.007.02

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
   № 4/дск від 24 квітня 2017 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

   12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

   12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Чернєй Володимир Васильович, Національна академія внутрішніх справ, ректор.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Чернявський Сергій Сергійович, Національна академія внутрішніх справ, проректор.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Севрук Володимир Геннадійович, Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 31.12.2019.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X