19-07-2024 Строка
Типові форми договорів. Видання друге Фото

У науково-практичному виданні «Типові форми договорів» наведено окремі форми типових договорів, що застосовуються в енергетичній сфері, сфері надання комунальних послуг, при розпорядженні державним і комунальним майном та інших соціально значущих відносинах. Підбірка типових договорів здійснена відповідно до чинного законодавства станом на 1 вересня 2023 року.

12-06-2024 Строка
Фінансове право Фото

У підручнику автором на основі кредитно-модульної системи висвітлюються питання правового регулювання фінансових відносин. Значна увага приділяється теоретичним аспектам фінансового права як науки, галузі та навчальної дисципліни. Разом з тим основний акцент зроблено на питанні функціонування бюджетних, податкових, банківських і валютних правовідносин та правовідносин, які складаються у галузі фінансово-праової відповідальності та щодо цін та ціноутворення.

20-05-2024 Строка
Адміністративне право України (у схемах та коментарях) Фото

У навчальному посібнику «Адміністративне право України (у схемах та коментарях)» викладено авторське бачення сучасного стану, завдань та напрямків розвитку українського адміністративного права та відповідної правової теорії, засноване на переконанні про необхідність пошуку інновацій та їх запровадження у будь-яку сферу суспільного життя.

09-05-2024 Строка
Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний коментар глави 21 КПК України з постатейними правовими позиціями Верховного Суду Фото

Науково-практичний коментар Глави 21 Кримінального процесуального кодексу України поєднує в собі наукові підходи, які можуть бути корисними для прикладного правозастосування, та правові позиції Верховного Суду, спрямовані на інтерпретацію проблемних питань інституту негласних слідчих (розшукових) дій.

23-04-2024 Строка
Кримінальний процес України Фото

У навчальному посібнику з урахуванням змін до кримінального процесуального законодавства станом на 20 серпня 2023 року розглянуто загальні положення кримінального процесу, засади кримінального провадження, досліджено права та обов’язки учасників кримінального провадження, поняття доказів і доказування в кримінальному провадженні, види заходів забезпечення кримінального провадження, стадійність кримінального процесу тощо.

25-03-2024 Строка
Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Законодавство. Судова практика Фото

Книга розрахована на широке коло юристів, які цікавляться питаннями розвʼязання адміністративних деліктних відносин, попередження ситуацій, що межують з небезпекою виникнення адміністративної відповідальності юридичних осіб.

25-03-2024 Строка
Кримінальне право України. Особлива частина Фото

Навчально-методичний посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом із Особливої частини кримінального права.

25-03-2024 Строка
Правоохоронні та спеціалізовані інституції сектору безпеки і оборони України Фото

У навчально-методичному посібнику визначено поняття, предмет, методи та систему навчальної дисципліни «Правоохоронні та спеціалізовані інституції сектору безпеки і оборони України». Розглянуто систему, правову основу, функції, завдання, повноваження, класифікацію правоохоронних та спеціалізованих інституцій сектору безпеки і оборони України, проблемні питання з тем, які входять до навчальної дисципліни.

25-03-2024 Строка
Повідомлення про підозру Фото

У книзі наведені унікальні правові позиції – обґрунтування, які можна застосовувати в своїх кримінальних практиках, перелічені маркери законності повідомлення про підозру в різних ситуаціях залежно від місця перебування особи, наведені алгоритми розрахунку строків досудового розслідування при об’єднанні/виділенні матеріалів досудових розслідувань, вказані особливості досудового розслідування в умовах воєнного стану, відкоментовані окремі статті КПК.

25-03-2024 Строка
Стандарти досудового розслідування Фото

Стандарти досудового розслідування являють собою розробку універсального додатку до Кримінального процесуального кодексу України, що відповідає міжнародним стандартам здійснення процесуальних дій на певній стадії кримінального процесу.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X