Наукова лабораторія з проблем кримінальної поліції ННІ №1

 • Інформація про підрозділ

   Положення про лабораторію

   Наказом МВС України від 8 квітня 2006 року № 349 в структурі Київського національного університету внутрішніх справ створено факультет підготовки кадрів для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, а одним з структурних підрозділів факультету, стала наукова лабораторія проблем боротьби з незаконним обігом наркотиків із штатною чисельністю 4 особи. Очолив її кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, полковник міліції Стрільців Олександр Миколайович.

   Діяльність лабораторії було спрямовано, перш за все, на методичне забезпечення академії та практичних підрозділів органів внутрішніх справ науково-методичними розробками в сфері здійснення антинаркотичної профілактики та протидії незаконному обігу наркотиків, з відображенням в них передового, у т.ч. зарубіжного, досвіду правоохоронної діяльності.

   У 2010 році наукову лабораторію було перейменовано у наукову лабораторії проблем протидії незаконному обігу наркотиків і кіберзлочинності. Реформовану наукову лабораторію виведено зі складу факультету підготовки кадрів для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків та підпорядковано безпосередньо керівництву Навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції. На наукову лабораторію було покладено додаткові завдання щодо протидії використання мережі Інтернет у протиправних цілях.

   У 2012 році, відповідно до наказів МВС України від 20 листопада 2012 року № 1061 «Про організацію підготовки кадрів у Національній академії внутрішніх справ» та від 08 квітня 2013 року № 349 «Про затвердження штатів вищих навчальних закладів» відбулась реорганізація Національної академії внутрішніх справ: навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції перейменовано у навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції, а на базі наукової лабораторії проблем протидії незаконному обігу наркотиків і кіберзлочинності було створено наукову лабораторію з проблем кримінальної міліції.

   У листопаді 2015 року, у зв’язку із прийняттям 02 липня 2015 року Закону України «Про Національну поліцію», були проведенні відповідні штатні зміни в Національній академії внутрішніх справ, у зв’язку з чим наукову лабораторію з проблем кримінальної міліції перейменовано на наукову лабораторію з проблем кримінальної поліції навчально-наукового інституту № 1.

   Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:

   • здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок проблем діяльності кримінальної поліції, спрямованих на забезпечення потреб системи Міністерства внутрішніх справ, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;

   • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик з проблем кримінальної поліції;

   • виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення навчального процесу в академії науково-методичними розробками щодо діяльності підрозділів кримінальної поліції;

   • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;

   • пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи підрозділів кримінальної поліції з протидії злочинності;

   • забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та наукового процесу.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   • надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг з проблем діяльності кримінальної поліції кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам системи Міністерства внутрішніх справ України;

   • залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, слухачів та курсантів академії до виконання науково-дослідних робіт;

   • збір та узагальнення результатів наукових досліджень з проблем діяльності кримінальної поліції;

   • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів.

    

 • Особовий склад лабораторії

   Стрільців Олександр Михайлович – завідувач наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, полковник поліції, старший науковий співробітник.

   Швець Микола Якович – провідний науковий співробітник наукової лабораторії, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

   Стрельбицький Микола Павлович – провідний науковий співробітник наукової лабораторії (на 0,25 ставки), доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

   Кузнецов Віталій Володимирович – провідний науковий співробітник наукової лабораторії (на 0,25 ставки), доктор юридичних наук, професор.

   Шаповалова Анна Олександрівна – провідний науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

   Крижна Валентина Володимирівна – старший науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, підполковник поліції, старший науковий співробітник.

   Максименко Олена Василівна – старший науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, підполковник поліції, старший науковий співробітник.

   Коновалов Олександр Володимирович – старший науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

   Бурак Марія Василівна – старший науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, майор поліції.

   Ботнаренко Ірина Анатоліївна – старший науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, майор поліції.

   Борець Тетяна Олександрівна – старший науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, майор поліції.

   Грущенко Олена Анатоліївна – старший науковий співробітник наукової лабораторії (на 0,5 ставки), кандидат економічних наук.

   Харечко Надія Володимирівна – науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук, капітан поліції.

   Рамазанова Уляна Василівна – науковий співробітник наукової лабораторії, кандидат юридичних наук.

   Шайхет Сергій Олегович – науковий співробітник наукової лабораторії, майор поліції.

   Федоренко Оксана Анатоліївна – молодший науковий співробітник наукової лабораторії.

 • Наукова діяльність лабораторії
 • План НДР на 2016 рік
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, пл. Солом’янська, 1
   Телефон: (044) 248-89-62
   Телефон внутрішнього користування: 15-55
   E-mail: ostriltsiv@ukr.net (Стрільців Олександр Михайлович)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X