Інформація про підрозділ

Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень(далі – наукова лабораторія) є науково-дослідним підрозділом навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання.

Наукова лабораторія створена наказом НАВС від 17.10.2018 № 1381.

Складовою наукової лабораторії є Центр поліграфологічних досліджень.

Загальною метою діяльності наукової лабораторії є проведення наукових досліджень актуальних проблем психологічного забезпечення НАВС, Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС України) та Національної поліції України, впровадження поліграфологічних та профайлінгових технологій, психолого-педагогічне супроводження освітнього процесу академії.

Основними завданнями наукової лабораторії є:

Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб МВС України, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.

Виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення освітнього процесу в НАВС.

Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва з іншими закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, іншими органами державного і місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями.

Залучення докторантів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів і студентів до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

Забезпечення авторського супроводження виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно з ДСТУ 3973-2000.

Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, інших наукових та освітніх заходах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи в МВС України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, інновацій в організації службової діяльності та освітнього процесу закладів вищої освіти.

Організація просвітницької діяльності за напрямами роботи лабораторії у формі проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, конференцій та інших науково-просвітницьких заходів.

Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі методичної роботи, наукової та інноваційної діяльності.

Основними функціями наукової лабораторії є:

Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам й іншим структурним підрозділам НАВС, МВС України та центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Самостійне виконання планових науково-дослідних робіт за замовленням МВС України.

Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності наукової лабораторії.

Підготовка науково-практичних матеріалів з актуальних питань психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень.

Розробка навчальних посібників, інноваційних технологій, наукових проектів, заснованих на експериментальному та науковому підході.

Отримання дозвільних документів для проведення певних видів діяльності.

Вивчення та розповсюдження передового, зокрема зарубіжного, досвіду організації наукового процесу.

Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти та участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X