Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ №3

 • Інформація про підрозділ

   Положення про лабораторію

   Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, загальною метою якої є напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем правоохоронної діяльності, наукове та науково-методичне забезпечення організації освітнього процесу, наукових досліджень, в Академії.

   Наукова лабораторія забезпечує проведення наукових розробок з таких напрямів:

   1) наукового обґрунтування концепції Національної поліції України;
   2) наукового та науково-методичного забезпечення діяльності окремих підрозділів Національної поліції України;
   3) забезпечення дотримання прав людини в діяльності Національної поліції України;
   4) забезпечення діяльності навчально-тренінгового центру юридичної клінічної освіти (юридичної клініки) інституту.

   Наукова лабораторія з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку налагодила співпрацю з такими організаціями:

   - постійно взаємодіє з практичними підрозділами за напрямом діяльності Національної поліції України, організації охорони публічної безпеки і порядку.
   - Міністерством юстиції України (Координаційним центром з надання правової допомоги, Управлінням координації правової роботи та правової освіти, Головним управлінням юстиції у м. Києві);
   - Асоціацією юридичних клінік України;
   - Громадською організацією «Київський правозахисний альянс»;
   - ОБСЄ;
   - Міжнародним благодійним фондом «Відродження»;
   - Благодійним фондом «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів»;
   - Всеукраїнською правозахисною коаліцією «Правова країна» проект USAID;
   - Та ін.

   Основними завданнями діяльності наукової лабораторії є:

   - Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб правоохоронної діяльності, зокрема, Національної поліції України, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
   - Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.
   - Виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення освітнього процесу в Академії.
   - Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
   - Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи органів та підрозділів внутрішніх справ, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.
   - Забезпечення органічного поєднання освітнього, методичного та наукового процесу.

   Основними функціями наукової лабораторії є:

   - Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим органам та підрозділам внутрішніх справ України.
   - Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів та студентів академії до виконання науково-дослідних робіт, насамперед з проблематики практичної діяльності підрозділів Національної поліції України.
   - Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності підрозділів Національної поліції України.
   - Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів.
   - Оптимальне поєднання фундаментальних розробок з прикладними дослідженнями.

   Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота (НД і ДКР) в науковій лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ (НАВС) здійснюється відповідно до законів України "Про науково-технічну інформацію","Про наукову і науково-технічну діяльність","Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", Указу Президента "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених", Постанов кабінету міністрів "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів", "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Наказів МВС від 21.06.2008 №33 "Про організацію та порядок проведення конкурсів", від 16.03.2015 №275 "Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років", Положень "Про спеціалізовану вчену раду", "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", інших загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та науки, рішень Наукової ради МВС, ректорату та Вченої ради академії, річних планів НД і ДКР МВС та НАВС.

   На базі лабораторії діє юридична клініка навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ була створена в 1999 році як підрозділ Київського юридичного інституту МВС України, на громадських засадах. Організація виникла за ініціативи прогресивних курсантів, студентів і молодих викладачів інституту.

   До складу юридичної клініки входять переважно курсанти старших курсів факультетів інституту. Для якісної організації та координації діяльності юридичної клініки, починаючи з моменту її створення, залучаються штатні працівники інституту. Ректоратом, для надання допомоги при вирішенні конкретних юридичних справ, було закріплено за юридичною клінікою досвідчених викладачів провідних кафедр навчального закладу які забезпечують належне консультування та якісний контроль за роботою курсантів.

   Окрім цього, діяльність нашого підрозділу безпосередньо пов’язана із співробітництвом з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, судовими, правоохоронними органами та іншими установами і організаціями.

   Юридична клініка є ефективною формою практичного навчання і діє поєднуючи навчальні (працюючи у юридичній клініці курсант має можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву від освітнього процесу) та соціальні цілі (надання безоплатної юридичної допомоги та правової інформації малозабезпеченим верствам населення). Наша юридична клініка вирішує також і додаткові завдання – налагодження взаємоповаги та партнерських відносин міліції з населенням та інститутами громадянського суспільства, посилює практичну підготовку майбутніх правоохоронців на благо суспільства.

   ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

   - юридичний захист прав громадян (понад 150 справ щорічно);
   - правопросвітні заняття за інтерактивними технологіями з учнівською молоддю (понад 100 щорічно);
   - наукова аналітика і розробка пропозицій до вдосконалення законодавства і юридичної практики (є можливості і досягнення);
   - навчально-тренінгова робота (за останні 5 років було проведено більше 50 міжвузівських конференцій, тренінгів і семінарів для представників громадського сектору та системи ОВС з різної правничої тематики);
   - підготовка до друку правничих видань (понад 15 підручників і навчальних посібників загальним тиражем понад 8 тисяч примірників).

   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З КОНСУЛЬТУВАННЯ

   - юридичне консультування усім верствам населення (надання юридичних консультацій, складання процесуальних та інших документів);
   - надання правової допомоги у сфері медичного права;
   - надання правової допомоги засудженим;
   - надання правової допомоги у кримінально-правовому і кримінально-виконавчому напрямах;
   - юридична допомога жертвам сімейного насильства;
   - консультування у справах проти ксенофобії.

   Представництво інтересів громадян у судах НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.

   Адреси для листування: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4

   Електронна адреса: nnigb_uk@naiau.kiev.ua

   Наша веб-сторінка: http://vk.com/street_law_clinic_navs

   Прийом клієнтів проводиться щовівторка та щочетверга з 15:00 до 16:30 (попередній запис за телефоном (044) 561-18-71)

 • Особовий склад лабораторії

   Костюк Володимир Леонідович, начальник, кандидат юридичних наук;

   Жук Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Корж Євген Михайлович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Куценко Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Литвин Вікторія Василівна, науковий співробітник;

   Мозоль Вікторія Василівна, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

   Пашковська Марина Віталіївна, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

   Федоровська Наталія Володимирівна, старший науковий співробітник.

   Дацюк Андрій Васильович,провідний науковий співробітник,

   Полтораков Олексій Юрійович, провідний науковий співробітник,

 • Наукова діяльність лабораторії
 • План НДР на 2017 рік
 • Контактна інформація

   Адреса: м. Київ, вул. Колекторна, 4
   тел. 561-18-61, 561-18-71, 561-18-57
   E-mail: nnigb_lphb@naiau.kiev.ua

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X