Міжнародна поліцейська асоціація Українська секція

30-04-2015 Переглядів: 190

Офіційний веб-сайт закладу

Українську секцію Міжнародної Поліцейської Асоціації створено 25 квітня 1996 року. Першим Президентом секції було обрано її засновника, колишнього начальника кафедри Української академії внутрішніх справ Грищенка Анатолія Івановича.

Після офіційного визнання Української секції МПА у 1997 році на XV Всесвітньому конгресі МПА в канадському місті Квебеку її Президентом на І конгресі УС МПА був обраний Кондратьєв Ярослав Юрійович, ректор Національної академії внутрішніх справ України, який багато зробив для становлення та розвитку Секції.

У червні 2005 року в Києві відбувся ІІІ конгрес УС МПА, на якому Президентом УС МПА було обрано генерала внутрішньої служби України Василишина Андрія Володимировича, радника МВС України. На наступному IV-му та останньому V-му Конгресах кандидатура А.В. Василишина знову знайшла загальну підтримку делегатів – членів Національної Виконавчої Ради. Василишин А.В. виконує обов'язки Президента УС МПА на громадських засадах.

Нині у складі УС МПА діє 29 регіональних відділень та осередків, які об’єднують близько 7 тис. працівників правоохоронних органів, силових структур та цивільних громадян, які активно сприяють роботі міліції. Регіональні відділення очолюють як діючі працівники, так і ветерани міліції, які працюють у тісній взаємодії з місцевими органами внутрішніх справ.

Секція, її виконком активно здійснюють роботу, перш за все, на головних напрямках, визначених Статутом. Поглиблюються міжнародні контакти, особливо у спортивній сфері. Представники секції не тільки традиційно беруть активну участь у спортивних змаганнях, але й посідають в них провідні місця. Набули подальшого розвитку професійне, наукове і культурне співробітництво, поліцейський туризм.

Члени нашої Секції беруть участь у конгресах та конференціях МПА, були учасниками симпозіуму „Поліція – комунікація та загальний імідж”, який відбувся у Швейцарії, виставки МПА „Оперативна техніка місцевої поліції в Європі” (Італія). У 2012 році за нашої участі відбулися перші засідання Міжнародного форуму «Антикорупційне законодавство: досвід України та Європи». Підготовлено доповідь на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася у Львівському державному університеті внутрішніх справ за участі Президента секції, про роль УС МПА у втіленні в державі європейського досвіду щодо протидії корупції.

За ініціативою УС МПА прийняті важливі рішення на рівні МПА, які сприятимуть укріпленню позицій секції у світовій поліцейській спільноті. Зокрема, за пропозицією Української та Російської секцій ХХ Світовий конгрес МПА, який відбувся у вересні 2012 року в Ізраїлі, прийняв рішення щодо статусу російської мови як робочої під час проведення конгресів та конференцій МПА.

Важливе значення у житті та діяльності Секції мав грудневий 2011 року V-й Конгрес, який визначив пріоритети діяльності Секції на наступний звітний період. Зокрема, Конгрес наголосив на необхідності кардинально змінити роботу Секції щодо розширення міжнародних зв'язків по різних напрямах цієї діяльності. Йшлося також про поглиблення спільної роботи з органами МВС України, сприяння працівникам органів внутрішніх справ у відвідуванні міжнародних семінарів з актуальних проблем правоохоронної діяльності, які організовує МПА в навчальному центрі Гімборн (Німеччина), проведення аналогічних конференцій та навчань в Україні із запрошенням зарубіжних фахівців. Окреслено основні напрями співпраці з НЦБ «Інтерпол». Наголошувалося, що можливості УС МПА будуть ширше використовуватись для розвитку спортивно-масової роботи, конкурсів аматорської творчості серед правоохоронців, пізнавального міжнародного туризму, розширення участі України у проектах, спрямованих на зміцнення дружніх контактів серед молоді різних країн тощо.

УС МПА бере активну участь у вирішенні соціальних проблем. Наприклад,  протягом кожного року секція, яка є неприбутковою організацією, виділяє значні кошти на матеріальну допомогу.. Ми здійснюємо шефську роботу щодо ліцею, де навчаються діти загиблих працівників міліції, ряду спеціальних закладів у Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській областей. Прийнято рішення силами регіональних відділень взяти участь у шефських заходах щодо шкіл-інтернатів для дітей-сиріт у інших областях. Заплановано надати допомогу інвалідам - "колясочникам" з числа колишніх працівників міліції в оновленні їхніх допоміжних засобів пересування.

Секція активно співпрацює з громадськими об’єднаннями в системі МВС України, галузевими службами Міністерства, його обласними і транспортними главками і управліннями, навчальними закладами. Здійснюються спільні заходи з Радою ветеранів, Асоціацією "Чорнобиль" тощо. На наступному етапі у відповідності з положеннями Меморандуму від 17.01.2013 року про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ та громадськими організаціями, які діють при МВС, цю роботу буде активізовано. Національний виконком УС МПА затвердив заходи по реалізації положень Меморандуму, які стануть важливою складовою подальшої роботи секції.

 

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X