Національна академія внутрішніх справ оголошує конкурс на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад

Відповідно до п. 5 ст. 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у Національній академії внутрішніх справ, затвердженого наказом НАВС від 06.10.2021 № 1107, Національна академія внутрішніх справ оголошує з 1 листопада 2021 року конкурс на заміщення наукових посад.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

1) письмову заяву на ім'я ректора НАВС про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, посвідчені в установленому законодавством порядку;

3) дві фотокартки розміром 4х6 см;

4) заповнену особову картку (встановленого зразка);

5) особовий листок з обліку кадрів, завірений за останнім місцем роботи, та автобіографію;

6) копію трудової книжки (за наявності), посвідчену в установленому законодавством порядку;

7) копії документів про повну вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), посвідчені в установленому законодавством порядку;

8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

9) характеристику з останнього місця роботи або навчання;

10) довідку про відсутність судимості;

11) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

12) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в академії, подають лише заяву на участь у конкурсі. Керівник структурного підрозділу, у якому працює кандидат, готує та подає конкурсній комісії характеристику-рекомендацію на кандидата із зазначенням його професійних та особистих якостей, пропозицій щодо його відповідності конкурсним вимогам.

Документи для участі в конкурсі приймають протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу (з 01 листопада до 01 грудня 2021 року) за адресою: м. Київ, пл. Солом’янська, 1, відділ персоналу, каб. 118 (тел. +38 (044) 206 79 01, Власюк М.А., Однорог Т.С.).

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (068) 354-42-54

Освыітній портал МВС України EUK
X
X