Кафедра військової підготовки НАВС
Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та рішення Кабінету Міністрів України у Національній академії внутрішніх справ створена кафедри військової підготовки (постанова КМУ від 11.11.2015 року № 962 «Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних заходів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу»)

Кафедра військової підготовки Національної академії внутрішніх справ

здійснює підготовку офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями:

-«Психологія»

-«Соціальна психологія»

-«Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України з охорони та оборони важливих державних об’єктів та комунікацій»

-«Бойове застосування  з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України з охорони громадського порядку»

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, підрозділів митниці, органів внутрішніх справ, податкової інспекції, Держспецтрансслужби та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для проходження служби та виконання військового обов’язку в запасі.

Після закінчення навчання студенти отримують звання молодший лейтенант запасу.

Освітній процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають високу педагогічну майстерність, унікальний досвід бойових дій в АТО та «гарячих точках» планети.

З 1 лютого по 30 липня 2018 року приймальна комісія НАВС проводить прийом заяв від громадян України на навчання на кафедрі військової підготовки.

До заяви додаются:
- копія паспорта громадянина України (стор. 1,2,3,11);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копія приписного свідоцтва (крім осіб жіночої статі);
- автобіографію складена власноруч;
- фото 3х4 см – 4 прим. (кольорові);
- довідка з деканату (директорату) про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання за 100-бальною шкалою (для студентів);
- копія диплома не нижче бакалавра та додатка до нього (для інших категорій громадян України);
- оригінал медичної довідки військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (надається після проходження військово-лікарської комісії).

Проведення вступних випробувань та конкурсний відбір вступників проводиться  з 01 квітня по 28 серпня 2018 року.

Конкурсний відбір вступників включає:
– оцінку рівня успішності навчання;
– професійний психологічний відбір;
– оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;
– оцінку рівня фізичної підготовки.

Детальніше - в розділі 6 Правил прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національної академії внутрішніх справ у 2017 році

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями - до 30 серпня 2018 року.

Початок навчання - з 1 вересня 2018 року.

Відповідно до п.1.3 Правил прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національної академії внутрішніх справ у 2017 році:

- військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”), строком два роки;

Адреса приймальної комісії:

03035 м. Київ, пл. Солом’янська, 1
Тел. (044) 520-06-66

097-961-60-63 секретар відбіркової комісії

095-759-29-67 завідувач кафедри військової підготовки

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X