Передмова

Навчальний посібник призначений для працівників системи ОВС, а також для вивчення окремих тем студентами юридичних факультетів.

Посібник складено відповідно до вимог Програми з іноземної мови для вищих навчальних закладів МВС України.
Мета посібника:

  • виробити навички активного володіння сучасною англійською юридичної термінологією;
  • розвинути навички читання, усного мовлення, реферування на основі відібраного матеріалу по тематиці, яку узгоджено з фахівцями профілюючих кафедр НАВС.

Посібник розрахований на комплексне оволодіння курсантами та слухачами англійською мовою. Це означає, що на одному і тому ж тексті вивчається лексичний, фонетичний та граматичний матеріал, передбачений програмою.

Кожний розділ має однакову структуру. Основний текст має пояснення та активний словник. Післятекстові лексико-граматичні вправи служать для закріплення активного словника до тексту, граматичного  матеріалу та для навчання всім видам мовленнєвої діяльності. Узагальнюючі вправи служать для розвитку навичок усного мовлення.

Послідовність проходження навчального матеріалу

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом посібника є навчання в аудиторії під керівництвом викладача. Працювати над матеріалом необхідно постійно та систематично. Не слід переходити до вивчення нового матеріалу, якщо ще не засвоєний попередній. У всьому об’ємі навчального матеріалу важливе місце займає розвиток вмінь роботи зі словником. Слова в словнику даються тільки в початковій формі: дієслово - в інфінітиві, іменник - в називному відмінку однини, прикметник - в основній формі.
Робота над текстом починається з читання та перекладу тексту на рідну мову, вивчення нових слів та виразів. Після цього необхідно приступити до виконання лексичних та лексико-граматичних вправ. З метою закріплення та розвитку навичок вимови всі вправи необхідно читати вголос. Завершальним етапом роботи над матеріалом уроку є виконання вправ на розвиток навичок усного мовлення.
Така раціональна та чітка організація роботи над навчальним матеріалом дає можливість успішно засвоїти юридичну термінологію і сформувати уміння та навички усного мовлення та читання   фахової  літератури англійською мовою.

 

Англія у фото