salfeld kindersicherung administrator computer temperatur überwachen chip site handy orten verloren o2 kindersicherung pc microsoft android spy apps download spy net app codes kindersicherung für schränke spionage software whatsapp spy software handy entdecken nummer orten programm iphone 5 ausspionieren ohne jailbreak android handy spionage app gps ortung anderes handy android app spy location


ПЕРЕДМОВА

Посібник складено відповідно до вимог Програми з іноземної мови для вищих навчальних закладів МВС України.

Мета посібника:

 • виробити навички активного володіння сучасною німецькою юридичної термінологією;
 • розвинути навички читання, усного мовлення, реферування на основі відібраного матеріалу по тематиці, яку узгоджено з фахівцями профілюючих кафедр НАВС.

Посібник розрахований на комплексне оволодіння курсантами та слухачами німецькою мовою. Це означає, що на одному і тому ж тексті вивчається лексичний, фонетичний та граматичний матеріал, передбачений програмою.

У посібнику розглядаються такі тематичні розділи:

 • Моє навчання в академії. Моя майбутня професія
 • Суспільно-політичний устрій України
 • Міліція України
 • Суспільно-політичний устрій ФРН
 • Поліція ФРН
 • Європейський Союз
 • Злочин та покарання. Види злочинів. Організована злочинність
 • Наркобізнес
 • Торгівля людьми
 • Нелегальна міграція
 • Комп’ютерна злочинність
 • Економічна злочинність
 • Тероризм
 • Органи кримінального переслідування
 • Опис особи

Кожний розділ має однакову структуру. Основний текст має пояснення та активний словник. Післятекстові лексико-граматичні вправи служать для закріплення активного словника до тексту, граматичного  матеріалу та для навчання всім видам мовленнєвої діяльності.

 

Організаційно-методичні рекомендації

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом посібника є навчання в аудиторії під керівництвом викладача. Працювати над матеріалом необхідно постійно та систематично. Не слід переходити до вивчення нового матеріалу, якщо ще не засвоєний попередній. У всьому об’ємі навчального матеріалу важливе місце займає розвиток вмінь роботи зі словником. Слова в словнику даються тільки в початковій формі: дієслово - в інфінітиві, іменник - в називному відмінку однини, прикметник - в основній формі.

Робота над текстом починається з читання та перекладу тексту на рідну мову, вивчення нових слів та виразів. Після цього необхідно приступити до виконання лексичних та лексико-граматичних вправ. З метою закріплення та розвитку навичок вимови всі вправи необхідно читати вголос. Завершальним етапом роботи над матеріалом уроку є виконання вправ на розвиток навичок усного мовлення.

Така раціональна та чітка організація роботи над навчальним матеріалом дає можливість успішно засвоїти юридичну  термінологію і сформувати уміння та навички усного мовлення та читання   фахової  літератури німецькою мовою.

ЕКСПРЕС СЛОВНИК