nummer orten programm press handy orten app nokia spy app für iphone 4s pc überwachung polizei spy software handy entdecken android überwachung datenübertragung kindersicherung für schränke kinderschutz software schweiz handy orten app für iphone computer temperatur überwachen chip android handy spionage app kindersicherung internet bestimmte seiten spion apps für iphone gps ortung anderes handy

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ", який розроблений з

урахуванням вимог навчальної програми дисципліни "Діяльність міліції громадської безпеки",

що викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навчальний посібник

розкриває курс з діяльності міліції громадської безпеки та може використовуватися

при проведені семінарських та практичних занять зі слухачами академії, які опановують

спеціальність "Правознавство", а також під час їх самостійної підготовки.

Навчальний посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання курсу,

його зв'язки з іншими дисциплінами;

«Програма курсу» - містить 1 блок: «Розділи»

«Медіа»

«Список рекомендованих джерел» джерела.doc.

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників начального посібника.