Шакун Василь Іванович — доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент Академії правових наук України

необхідність радикальних змін
у системі органів кримінальної
юстиції україни

Н

емає потреби наполягати на тому, в який період політичних і суспільних змін перебуває країна. Події останніх місяців минулого року майже не залишили сумнівів з приводу того, що система органів кримінальної юстиції України потребує негайних змін. Зауважимо, що легко звільнившись на початку 90-х рр. минулого століття від певних ідеологічних догм, вона ніби застигла у своєму розвитку. Тим часом зміни у суспільстві за логікою мали б призвести до відповідних змін у їх структурі. Це природно ще й тому, що в Україні відбувається зміна суспільно-економічних відносин.