Національна академія внутрішніх справ
На головну сторінку сайту Гостьова Книга Доступ до публічної інформації   Центр зв′язків з громадськістю
Сьогодні неділя 20 квітня 2014   
Пошук на сайті НАВС

Кафедра економіко-правових дисциплін

Видання кафедри

Співробітниками кафедри економіко-правових дисциплін підготовлено понад 1000 різноманітних наукових та навчальних видань.

Нижче наводяться деякі найбільш значимі роботи.

 1. Андрущенко І.Г., Безрутченко С.М., Кузьменко О.А. та ін. Науково –практичний коментар Податкового кодексу України. 2–й том (розділи V–XX). Станом на 01.04.2011 р. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 984 с.
 2. Андрущенко І.Г., Безрутченко С.М., Кузьменко О.А. та ін. Науково–практичний коментар Податкового кодексу України. Зміни та доповнення станом на 01.09.2011 р. 3–й том. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 308 с
 3. Берлач Н.А. Адміністративно–правові засади формування органічного напряму у сільському господарстві України: Монографія К.: Нова Ідеологія, 2010.
 4. Господарське право: посібник для підготовки до іспитів /Буличева Н.А. Пивовар Ю.І.– Київ : О. С. Ліпкан, 2010. – 180 с.
 5. Електронні платіжні системи: навчальний посібник / [Ю.О. Тараненко, Н.А. Буличева, О.А. Кузьменко та ін.].; За заг. ред. доцента Тараненка Ю.О. – К.: ТОВ «Три К», 2013. – 229 с.
 6. Правове регулювання пенсійного страхування в Україні (фінансово–правовий аспект) : [монографія] / [В.В. Фещук, Ю.О. Тараненко, Ю.І. Пивовар] ; за заг. ред. В.В. Фещука. – К.: «Аванпост–прім» 2010. – 189с.
 7. Правове регулювання та організація здійснення фінансового контролю державною контрольно–ревізійною службою в Україні: [Монографія] / В.А. Река, О.А. Кузьменко, Ю.І. Пивовар. – К.:ТОВ «Три К», 2011. – 194 с.
 8. Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614 с.
 9. Предборський В. А. Економічна безпека держави : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 625 с.
 10. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2013. – 412 с.
 11. Система електронних платежів: навчальний посібник / [В.М. Бутузов, Н.А. Буличева, О.А. Кузьменко та ін.] – К.: ТОВ «Три К», 2013. – 293 с.
 12. Предборський В. А. Современная элитная экономика и тенизация распределительных процессов // Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения : монография. – М. : Юнион–Дана, 2013. – 383 с.
 13. Фінансове право: навч. посіб. / За заг. ред. Д.М.Павлова, О.А.Кузьменко, А.Г.Чубенка. – К.: КНТ, 2009. – 520 с.
 14. Чубенко А. Г. Фінансування центральних органів виконавчої влади із використанням програмно–цільового методу (на матеріалах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України) [Текст] : монографія / А. Г. Чубенко, Д. М. Павлов, О. І. Деревчук. – К. : Три К, 2011. – 196 с.
 15. Чубенко А. Г. Теоретико–правові засади фінансування системи цивільного захисту в Україні [Текст] : монографія / Чубенко Антон Григорович ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : НАВС, 2011. – 458с.
 16. Судова бухгалтерія: навчальний посібник / [З.Б.Живко, Л.А.Бєляєва, Л.Л.Островерх, О.В.Ферліовський та ін.]; за ред. З.Б.Живко.– Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 468 с.
 17. Економіко–правовий аналіз та аудит: навчальний посібник / [З.Б.Живко, Л.Л.Островерх, Ю. О. Тараненко та ін.]; за ред. З.Б.Живко.– Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 360 с.
 18. Основи бухгалтерського обліку: навчальний посібник / [З.Б.Живко, Л.А.Бєляєва, Л.Л.Островерх, О.В.Ферліовський та ін.]; за ред. З.Б.Живко.– Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 384 с.
 19. Планування фінансово-господарської діяльності в органах внутрішніх справ: курс лекцій/ [ Островерх Л. Л., Пивовар Ю. І., Тігова Т. М. та ін.] - Київ: ТОВ «Три К», 2012. - 172 с.

Пeрелік наукових публікацій:

 1. Азаров Ю. Ю. Теоретико–правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій / Ю. Ю. Азаров // Митна справа. – частина 2. – книга 1. – №1. – 2013. – С.330 – 337.
 2. Азаров Ю. Ю. Законодавче забезпечення підвищення контролю за використанням бюджетних коштів на забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій / Ю. Ю. Азаров // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Львів. – 2013. – С. 373 – 377.
 3. Азаров Ю.Ю. Організаційно–правові засади фінансування програм забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій / Ю.Ю. Азаров // Митна справа. – частина 2. – книга 1. – №2 (86). – 2013. – с. 135 – 144.
 4. Андрущенко І. Г. Способи здійснення злиття і поглинання компаній в Російській Федерації: правові аспекти / І. Г. Андрущенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 3 (16). – С. 01–06.
 5. Андрущенко І. Г. Фінансування операцій злиття і поглинання компаній спеціалізованими кредитними установами / І. Г. Андрущенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 4 (17). – С. 1–5.
 6. Андрущенко І. Г. Доктринальні відмінності країн–членів Європейського Союзу у регулюванні концентрації капіталу шляхом злиття і поглинання компаній / І. Г. Андрущенко // Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”. – 2012. – № 3 (24). – С. 99–102.
 7. Андрущенко І. Г. Іманентний розвиток процесів злиття і поглинання в Україні / І. Г. Андрущенко // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science (Угорщина, м. Будапешт). – 2013. – № 12. – С. 121–124.
 8. Андрущенко И. Г. Консолидация и деятельность финансовых учреждений в Украине / І. Г. Андрущенко // Научный журнал “Апробация” (Российская Федерация г. Махачкала). – 2013. – № 6 (9). – С. 59–63.
 9. Андрущенко И. Г. Роль государства в сфере регулирования слияния и поглощения компаний как составляющей управления корпоративным сектором / И. Г. Андрущенко // European Applied Sciences (Германия, г. Штутгарт). – 2013. – № 9. – С. 128–131.
 10. Берлач Н.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені у сфері органічного сільського господарства / Н.А. Берлач // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 112–117.
 11. Берлач Н. А. Організаційно–правове забезпечення маркування органічної сільськогосподарської продукції / Н.А. Берлач // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 130–133.
 12. Буличева Н. А. Розвиток інституту адміністративних послуг як передумова побудови сервісної держави / Буличева Н. А., Пивовар Ю. І. // Митна справа. – 2011. – № 1 (73).– С. 162–167.
 13. Буличева Н. А. Електронне урядування у сфері надання адміністративних послуг органами державної влади / Буличева Н. А., Пивовар Ю. І. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. –№ 2. – С. 28–37.
 14. Овчаренко Л.В. Економічна культура як складова економічного зростання та економічної безпеки суспільства. // Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави: збірник наукових праць Міжнародної науково–теоретичної конференції (м. Київ, 2 квітня 2013 р.). – К.: ТОВ «Три К», 2013. – с.112–113.
 15. Овчаренко Л.В. Зростання економічної культури населення як фактор зміцнення економічної безпеки суспільства / Л.В. Овчаренко // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст ] : Збірник наукових праць. – Випуск 12. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013 – с.72–75.
 16. Овчаренко Л. В. Етика в бізнесі як фактор цивілізованого підприємництва /Л.В. Овчаренко //РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІІ Міжнародної науково–практичної конференції 20 листопада 2013 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С.207–208.
 17. Островерх Л. Л. Забезпечення та дотримання вимог щодо підтвердження даних податкової звітності та реальності відображених господарських операцій / Л. Л. Островерх // Економіка та право: актуальні проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць регіональної міжвузівської науково–практичної конференції, Київ, 1 червня 2012 року. – Київ: НАВС, 2012. – С. 64–68.
 18. Островерх Л. Л. Податки як елемент державного впливу на соціальні та економічні відносини / Л. Л. Островерх// Державне управління: стратегія і тактика формування сучасного фахівця: Матеріали науково–практичної конференції, Київ, 31 січня 2012 року. – К., 2012.– С. 45–46.
 19. Павлов Д.М. Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом з використанням системи електронних платежів через офшорні юрисдикції // Протидія злочинам, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж [Текст]: тези доповідей Міжнародної науково–практичної конференції (м. Севастополь, 1–2 жовтня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 208 с. – С.181 – 184.
 20. Павлов Д.М. Вдосконалення фінансово законодавства як фактор забезпечення економічної безпеки України. – Збірник тез науково–практичної конференції. – К. : ТОВ «Три К», 2011.– С.54 – 55.
 21. Павлов Д.М., Чубенко А.Г., Лемещук Л.В. Організаційно–правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно–цільового методу // Юридична наука. – 2011. – № 4–5. – с.77–83.
 22. Павлов Д.М. Фінансово–правове забезпечення економічної безпеки України // Митна справа. – № 6 (72). – 2010. – частина 2. – с. 295–300.
 23. Предборський В. А. До питання про генезу теорії тіньової економіки / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково–дослідного економічного ін–ту Мін–ва економіки України. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 17–21.
 24. Предборський В. А. Ефективна еліта як ключова складова стратегії вітчизняної трансформації / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково–дослідного економічного ін–ту Мін–ва економіки України. – К., 2011. – Вип. 3. – С. 48–54.
 25. Предборський В. А. До проблеми детінізації неформального сектора економіки / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково–дослідного економічного ін–ту Мін–ва економіки України. – К., 2011. – Вип. 4. – С. 76–82.
 26. Предборский В. А., Тараненко Ю. А., Кунцевич В. П. Информационный аспект как базовый элемент научной парадигмы изучения тенизационных процессов. - Новая экономика. - 2013. - № 2. - С. 47-51.
 27. Предборский В. А., Тараненко Ю. А. Влияние тенизационных процессов на потенциал налоговых реформ - Новая экономика. - 2013.- № 2. - С. 52-59.
 28. Процюк Т.Б. PS–менеджмент: концепція та еволюція / Т.Б. Процюк, Р.М. Скриньковський // Економіка. Фінанси. Право. – №8. – 2013. – С. 15–23.
 29. Процюк Т.Б. PS–маркетинг: соціальні основи та система управління / Т.Б. Процюк, Р.М. Скриньковський // Економіка. Фінанси. Право. – №8/1. – 2013. – С. 12–26.
 30. Процюк Т.Б. Методи нарахування амортизації на підприємстві / Т.Б. Процюк , Ж.В. Семчук, О.М. Процесвят // Ефективна економіка. – 2013. – №11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/–op=1&z=2496
 31. Процюк Т.Б. Правовий статус прокуратури контексті евроінтеграційних процесів / Т.Б. Процюк, Ю.І. Семчук, Р.М. Скриньковський // Порівняльно–аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 304–307.
 32. Процюк Т.Б. Методичний підхід до діагностики конкурентоспроможності промислових підприємств / Т.Б. Процюк, Ю.І. Цибульський, С.І. Цюх // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 22. – С.43–45.
 33. Процюк Т.Б. Концептуальні засади процесно–структурованого менеджменту / Т.Б. Процюк, Н.А. Степанюк, Р.М. Скриньковський // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2013. – № 7. – С. 101–107.
 34. Тараненко Ю.О. Зловживання у банківській сфері та окремі пропозиції їх подолання / Тараненко Ю.О., Андрущенко І.Г. Дзісяк О.П // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2006. – № 13. – С. 91 – 98.
 35. Тараненко Ю.О. Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько–кредитних установ / Тараненко Ю.О., Андрущенко І.Г. Дзісяк О.П // Часопис “Університетські наукові записки”. – 2006. – № 2 (18). – С. 213 – 217.
 36. Тараненко Ю.О. Окремі види правопорушень у фінансово–кредитній галузі країни / Тараненко Ю.О., Андрущенко І.Г. Дзісяк О.П // Право і безпека. – 2006. – № 3. – С. 184 – 186.
 37. Удовик М.С., Чубенко А.Г., Павлов Д.М. Організаційно–правові проблеми підвищення ефективності матеріально–технічної та фінансової підсистеми цивільного захисту в Україні // Юридична Україна. – К., 2010. – № 1. – С. 64–68.
 38. Удовик М.С., Охріменко І.М. Правове регулювання контролю у сфері грального бізнесу в Україні: погляд на проблему // Міліція України. – К., 2010. – № 1. – С. 17–21.
 39. Удовик М.С., Павлов Д.М., Деревчук О.І. До питання вдосконалення правового регулювання класифікації видатків бюджету // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 2010. – №1 – С. 83–91.
 40. Фещук В.В. Правовые основы накопительного пенсионного страхования в Украине / В.В. Фещук // Право и политика – научно методический журнал (Кыргызская Республика). – 2012. – Вып. 4. С. 38–41.
 41. Фещук В.В. Історичні засади правового забезпечення пенсійного та соціального страхування / В.В. Фещук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. 22. – С. 246–250.
 42. Фещук В.В. Міжнародні стандарти організації систем накопичувального пенсійного страхування / В.В. Фещук // Митна справа. – 2013. – Вип. 4 (88). – С. 304–309.
 43. Фещук В.В. Організаційно–правові проблеми реформування пенсійної системи України / В.В. Фещук // Порівняльно–аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. – Вип. 3–1. – С. 183–186.
 44. Фещук В.В. Порівняльно–правовий аналіз змісту пенсійного забезпечення та пенсійного страхування / В.В. Фещук // Порівняльно–аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. – Вип. 2. – С. 273–275.
 45. Чубенко А.Г. Теоретико–правові засади бюджетного контролю за використанням коштів у сфері цивільного захисту / А. Г. Чубенко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 9(71). – С. 36–43.
 46. Чубенко А. Г. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення створення та функціонування системи зв’язку та оповіщення єдиної державної системи цивільного захисту / А. Г. Чубенко // Митна справа. – 2010. – № 2(68). – Ч. 2. – С. 241–246.
 47. Чубенко А. Г. Організаційно–правові засади фінансового забезпечення реалізації програм розвитку системи цивільного захисту / А. Г. Чубенко // Митна справа. – 2010. – № 6(72).– Ч. 2. – С. 309–313.
 48. Чубенко А. Г. Організаційно–правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно–цільового методу / А. Г. Чубенко, Д. М. Павлов, Л. В. Лемещук // Юридична наука. – 2011. – № 4–5. – С. 77–83.
 49. Чубенко А. Г. Напрями удосконалення правового та методологічного забезпечення фінансових відносин у сфері цивільного захисту у контексті євроінтеграційних процесів / А. Г. Чубенко // Митна справа. – 2010. – № 4(70). – Ч. 2. – С. 175–181.