Національна академія внутрішніх справ
На головну сторінку сайту Гостьова Книга Доступ до публічної інформації   Центр зв′язків з громадськістю
Сьогодні середа 23 квітня 2014   
Пошук на сайті НАВС

На підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 24-06/3 від 8 липня 2009 року

у Київському національному університеті внутрішніх справ створено спеціалізовану вчену раду К 26.007.06 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

строком на два роки.

Призначити головою спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 доктора юридичних наук, професора Заіку Юрія Олександровича, заступника начальника кафедри цивільного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.03.

Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 доктора юридичних наук, професора Колодія Анатолія Миколайовича, начальника кафедри конституційного та міжнародного права Київського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.03.

Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 кандидата юридичних наук, доцента Брателя Олександра Григоровича, заступника начальника кафедри цивільного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.03.