Національна академія внутрішніх справ
На головну сторінку сайту Гостьова Книга Доступ до публічної інформації   Центр зв′язків з громадськістю
Сьогодні середа 16 квітня 2014   
Пошук на сайті НАВС

План проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
у Національній академії внутрішніх справ на 2013 рік

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності ОВС

Розділ 3. Науково-дослідна робота слухачів, курсантів, студентів

№ з/п Найменування теми НД і ДКР Замовник та підстави НД і ДКР Заклади, які брали участь у розробленні НД і ДКР Передбачена форма реалізації НД і ДКР Термін проведення НД ДКР (місяць, рік) Керівники та виконавці, їх посади, наукові ступені та вчені звання
1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу,написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо
Наукознавчі проблеми юридичної компаративістики План НД і ДКР кафедри Кафедра теорії держави та права, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Монографія 01.2013-12.2013 Тихомиров О.Д.
 1.  
Реформування правоохоронних органів в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід План НД і ДКР інституту,
кафедри
Навчально-науковий інститут права та психології Монографія 01.2013-12.2013 Коваленко В.В.,
Колб О.Г.
 1.  
Українська державність і право в контексті світового розвитку План НД і ДКР кафедри Кафедра історії держави та права Збірник наукових статей 01.2013-12.2013 Кузьминець О.В.
 1.  
Адміністративне право План НД і ДКР кафедри Кафедра адміністративного права і процесу Альбом схем 01.2013-12.2013 Кузьменко О.В.
 1.  
Порівняльне адміністративне право План НД і ДКР кафедри Кафедра адміністративного права і процесу Курс лекцій 01.2013-12.2013 Кузьменко О.В.
 1.  
Міграційне право План НД і ДКР кафедри Кафедра адміністративної діяльності Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Братель С.Г.,
Квітка Я.М.
 1.  
Організація діяльності поліції зарубіжних країн План НД і ДКР кафедри Кафедра адміністративної діяльності Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Братель С.Г.,
Куліков В.А.
 1.  
Кримінальний процес План НД і ДКР кафедри Кафедра кримінального процесу Курс лекцій 05.2013-07.2013 Удалова Л.Д.
 1.  
Зразки кримінально-процесуальних документів досудового провадження План НД і ДКР кафедри Кафедра кримінального процесу Навчальний посібник 06.2013-12.2013 Удалова Л.Д.
 1.  
Начальник слідчого відділу як суб’єкт кримінально-процесуального доказування План НД і ДКР кафедри Кафедра кримінального процесу Монографія 01.2013-10.2013 Удалова Л.Д.
 1.  
Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката План НД і ДКР кафедри Кафедра кримінального процесу Монографія 06.2013-12.2013 Удалова Л.Д.
 1.  
Процесуальні документи План НД і ДКР кафедри Кафедра цивільного
права і процесу
Навчальний посібник 01.2013-02.2013 Силенко Л.М.
 1.  
Постанови Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ План НД і ДКР кафедри Кафедра цивільного
права і процесу
Збірник 01.2013-02.2013 Силенко Л.М.
 1.  
Транспортне право План НД і ДКР кафедри Кафедра цивільного
права і процесу
Навчальний посібник 01.2013-05.2013 Заіка Ю.О.,
Демиденко Н.В.
 1.  
Сімейне право України
(у схемах)
План НД і ДКР кафедри Кафедра цивільного
права і процесу
Навчальний посібник 01.2013-07.2013 Мироненко В.П., Пилипенко С.А.
 1.  
Актуальні проблеми спадкового права План НД і ДКР кафедри Кафедра цивільного
права і процесу
Навчальний посібник 01.2013-09.2013 Заіка Ю.О.,
Лов’як О.О.
 1.  
Цивільне право України План НД і ДКР кафедри Кафедра цивільного
права і процесу
Навчальний посібник 01.2013-10.2013 Братель О.Г.
 1.  
Криміналістика План НД і ДКР кафедри Кафедра криміналістики
та судової медицини
Підручник 01.2012-12.2013 Весельський В.К.
 1.  
Забезпечення національної безпеки України План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Підручник 01.2013-12.2013 Сервецький І.В., Сесемко К.В.
 1.  
Правова статистика План НД і ДКР кафедри Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Альбом схем 01.2013-12.2013 Василевич В.В.
 1.  
Кримінологічна політика План НД і ДКР кафедри Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Монографія 01.2013-12.2013 Василевич В.В.
 1.  
Теорія та практика управління підрозділами ОВС План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Підручник 01.2013-12.2013 Сервецький І.В.,
Сесемко К.В.
Доценко О.С.
 1.  
Робота з кадрами керівників ОВС План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Тогочинський О.М.,
Коруля І.В.
 1.  
Основи управлінської діяльності в органах внутрішніх справ План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Коруля І.В.
 1.  
Роль керівника ОВС у комплексному використанні сил, засобів під час охорони громадського порядку План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Сокуренко В.В.,
Пелагеша О.Г.
 1.  
Законодавче забезпечення медичного обслуговування працівників ОВС План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Мухоїд Т.В.
 1.  
Законодавче регулювання забезпечення зброєю підрозділів ОВС План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Мухоїд Т.В.
 1.  
Управління силами та засобами ОВС у надзвичайних обставинах План НД і ДКР кафедри Кафедра управління
в ОВС
Курс лекцій 01.2013-12.2013 Сервецький І.В., Гриценко В.В.
 1.  
Організація діяльності органів внутрішніх справ План НД і ДКР кафедри Кафедра оперативно-розшукової діяльності Навчальний посібник 12.2013 Козаченко О.І., Поливода В.В.
 1.  
Оперативно-розшукова профілактика злочинності неповнолітніх План НД і ДКР кафедри Кафедра оперативно-розшукової діяльності Монографія 01.2013-12.2013 Назаренко С.П.
 1.  
Податкове право План НД і ДКР кафедри Кафедра економіко-правових дисциплін Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Тігова Т.М.
 1.  
Інформаційне право План НД і ДКР кафедри Кафедра інформаційних технологій Підручник 01.2013-12.2013 Кудінов В.А.,
Швець М.Я.
 1.  
Інформаційні технології в правозастосовній практиці План НД і ДКР кафедри Кафедра інформаційних технологій Навчальний посібник 01.2013-09.2013 Кудінов В.А.
Хахановський В.Г.
 1.  
Інтегрована інформаційно-пошукова система ОВС України у боротьбі зі злочинністю План НД і ДКР кафедри Кафедра інформаційних технологій Навчальний посібник 01.2013-11.2013 Кудінов В.А.,
Смаглюк В.М.
 1.  
Соціологія права План НД і ДКР кафедри Кафедра філософії права
та юридичної логіки
Курс лекцій 01.2013-06.2013 Цапко О.М.
 1.  
Соціологія права План НД і ДКР кафедри Кафедра філософії права
та юридичної логіки
Словник 01.2013-11.2013 Цапко О.М.
 1.  
Професійно-психологічна підготовка План НД і ДКР кафедри Кафедра юридичної психології Альбом-схем 01.2013-05.2013 Александров Д.О.
 1.  
Методологія та методика наукових досліджень План НД і ДКР кафедри Кафедра прикладної педагогіки та роботи з персоналом Навчальний посібник 01.2013-05.2013 Полудьонна Н.С.
 1.  
Методика викладання педагогічної майстерності План НД і ДКР кафедри Кафедра прикладної педагогіки та роботи з персоналом Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Полудьонна Н.С.,
Лукашенко А.А.
 1.  
Юридичне документознавство План НД і ДКР кафедри Кафедра юридичного документознавтва Курс лекцій 01.2013-12.2013 Красницька А.В.
 1.  
Правнича лінгвістка План НД і ДКР кафедри Кафедра юридичного документознавтва Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Марунич І.І.,
Красницька А.В.
 1.  
Англійська мова для студентів юридичних факультетів План НД і ДКР кафедри Кафедра іноземних мов Навчальний посібник 01.2013-02.2013 Голік Л.О., Степаненко О.І.
 1.  
Англійська мова для правоохоронців План НД і ДКР кафедри Кафедра іноземних мов Навчальний посібник 01.2013-05.2013 Нітенко О.В.
 1.  
Класифікація спеціальних засобів Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра тактико-спеціальної підготовки Навчальний
посібник
01.2013-10.2013 Гречко В.Ф.,
Гузенко Є.В.
 1.  
Особиста безпека та охорона праці працівника ОВС Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра тактико-спеціальної підготовки Навчальний
посібник
02.2013-11.2013 Бадьора С.М.,
Коломієць О.В.
 1.  
Англійська мова для магістрів План НД і ДКР кафедри Кафедра іноземних мов Навчальний посібник 01.2013-05.2013 Супрун Д. М.
 1.  
Актуальні питання історії органі внутрішніх справ України (Вип. 3. Проблеми організаційно-правового та кадрового забезпечення діяльності ОВС) Плани НД і ДКР інституту, лабораторії НЛ проблем організаційно-правового та кадрового забезпечення діяльності ОВС Збірник наукових праць 01.2013-12.2013 Довбня В.А.
 1.  
Наукові засади кримінально-процесуального доказування Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра кримінально-процесуальної діяльності Навчальний посібник 01.2013-07.2013 Осауленко О.А.
 1.  
Особливості розслідування створення злочинної організації Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
Кафедра досудового розслідування Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Ієрусалимов І.О.
Бобрик К.Ю.
 1.  
Особливості методики розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
Кафедра досудового розслідування Монографія 01.2013-03.2013 Галаган В.І., Яковенко М.О.
 1.  
Криміналістичне вчення про сліди злочину Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра криміналістичних експертиз Навчальний посібник 09.2013-12.2013 Волошин О.Г, Хільченко С.В.
 1.  
Теорія судової експертизи Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра криміналістичних експертиз Навчальний посібник 01.2013-11.2013 Садченко О.О.
 1.  
Судова експертиза у правозастосовчому процесі Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра криміналістичних експертиз Навчальний посібник 01.2013-11.2013 Садченко О.О.
 1.  
Призначення судових експертиз у кримінальному провадження Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
Кафедра криміналістичних експерти Навчальний посібник 01.2013-11.2013 Садченко О.О.
 1.  
Вогнева підготовка курсантів навчальних закладів МВС України Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Мазур І.М., Озірський А.І.
 1.  
Основи підготовки дисертаційних досліджень
з юридичних наук
ДКЗ МВС України,
плани НД і ДКР лабораторії, докторантури та ад’юнктури, відділу організації НДР
НЛ з проблем розкриття та розслідування злочинів, докторантура та ад’юнктура, відділ організації науково-дослідної роботи Навчальний посібник 01.2013-05.2013 Чернєй В.В.,
Сербин Р.А.,
Бодюл Є.М.,
Вознюк А.А.
 1.  
Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
ДГБ МВС України, кафедра громадської безпеки Навчальний посібник 01.2013-05.2013 Галай А.О.
 1.  
Складання процесуальних документів про насильство в сім’ї Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
Кафедра громадської безпеки Навчальний посібник 01.2013-02.2013 Брижик В.О., Радзівон С.М.
 1.  
Соціальна психологія Плани НД і ДКР кафедри Кафедра загальної та соціальної психології Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Іванова О.В.
 1.  
Експериментальна психологія Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра загальної та соціальної психології Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Москалюк Л.М.
 1.  
Юридична психологія Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра практичної психології Підручник 01.2012-12.2013 Медведєв В.С.
 1.  
Альбом схем з організації роботи офіцерів-психологів ВВ МВС України Плани НД і ДКР
кафедри
Кафедра загальної та соціальної психології,
ГУВВ МВС України
Навчально-методичний посібник 01.2013-12.2013 Іванова О.В., Чижевський С.О.
 1.  
Порадник курсанту щодо проходження військового стажування Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
ГУВВ МВС України,
кафедра тактики внутрішніх військ та спеціальної підготовки
Навчально-методичний посібник 02.2013-10.2013 Карлов С.П.
 1.  
Безпека життєдіяльності Плани НД і ДКР інституту,
кафедри
ДМЗ МВС, кафедра фізичного виховання Методичні рекомендації 01.2013-11.2013 Колб О.Г.,
Радомський І.П.
 1.  
Система мотивації студентів на відвідування занять в умовах кредитно-модульної системи Плани НД і ДКР інституту, лабораторії НЛ психологічного забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах Методичні рекомендації 01.2013-09.2013 Скрипка І.В.
 1.  
Формування психологічної готовності студентів-правознавців до забезпечення прав людини Плани НД і ДКР інституту, лабораторії НЛ психологічного забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах Методичні рекомендації 01.2013-12.2013 Скрипка І.В.,
Орлова Т.Ю.
 1.  
Мультимедійні презентації у навчально-виховному процесі Плани НД і ДКР інституту, лабораторії НЛ психологічного забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах Методичні рекомендації 01.2013-12.2013 Орлова Т.Ю.
 1.  
Державна кримінально-виконавча служба України: історія та сучасність ДПтС України, план НД і ДКР інституту Науково-дослідний центр інституту кримінально-виконавчої служби Довідкове видання 01.2013-04.2013 Дука О.А.,
Фрейман Г.О.
 1.  
Міжнародні пенітенціарні стандарти План НДР і ДКР інституту Науково-дослідний центр інституту кримінально-виконавчої служби Навчальний посібник 01.2013-04.2013 Копотун І.М., Пузирьов М.С.
 1.  
Соціальна робота із засудженими в Україні Плани НДР і ДКР інституту,
центру
Науково-дослідний центр інституту кримінально-виконавчої служби Навчальний посібник 01.2013-06.2013 Богатирьов І.Г., Пузирьов М.С.
 1.  
Англійська мова для психологів Плани НДР і ДКР інституту,
кафедри
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін інституту кримінально-виконавчої служби Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Драмарецька Л.Б.
 1.  
Філософія Плани НД і ДКР кафедри Кафедра загальноправової та гуманітарної підготовки Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Кондратюк-Антонова Т.В.,
Стус В.І.
 1.  
Пенітенціарна психологія Плани НДР і ДКР інституту,
кафедри
Кафедра пенітенціарної педагогіки та психології інституту кримінально-виконавчої служби Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Кушнірова Т.В.
 1.  
Історія держави та права України Плани НД і ДКР факультету, кафедри Кафедра загальноправової та гуманітарної підготовки Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Чернявська Т.І.
 1.  
Теорія пенітенціарії Плани НД і ДКР факультету, кафедри Кафедра загальноправової та гуманітарної підготовки Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Стаднік В.В.
 1.  
Легендоване спілкування: Ділові ігри Плани НД і ДКР факультету, кафедри Кафедра оперативно-пошукової роботи та документування Навчальний посібник 01.2013-12.2013 Приполов І.І.
 1.  
Вогнева підготовка Плани НД і ДКР факультету, кафедри Кафедра спеціальної підготовки Альбом схем 01.2013-03.2013 Арутюнов С.О.
 1.  
Енциклопедія МВС України План НД і ДКР групи досліджень історико-правових проблем діяльності ОВС Група досліджень історико-правових проблем діяльності ОВС Науково-популярний збірник 01.2013-12.2014 Чайковський А.С.

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності ОВС

Розділ 3. Науково-дослідна робота слухачів, курсантів, студентів