Кримінальний процесуальний кодекс

 

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії (ст. 1-6)

Глава 2. Засади кримінального провадження (ст. 7-29)

Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження (ст. 30-83)

§ 1. Суд і підсудність (ст. 30-35)

§ 2. Сторона обвинувачення (ст. 36-41)

§ 3. Сторона захисту (ст. 42-54)

§ 4. Потерпілий і його представник (ст. 55-59)

§ 5. Інші учасники кримінального провадження (ст. 60-74)

§ 6. Відводи (ст. 75-83)

Глава 4. Докази і доказування (ст. 84-102)

§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами (ст. 84-90)

§ 2. Доказування (ст. 91-94)

§ 3. Показання (ст. 95-97)

§ 4. Речові докази і документи (ст. 98-100)

§ 5. Висновок експерта (ст. 101-102)

Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення (ст. 103-110)

Глава 6. Повідомлення (ст. 111-112)

Глава 7. Процесуальні строки (ст. 113-117)

Глава 8. Процесуальні витрати (ст. 118-126)

Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов (ст. 127-130)

Розділ II. Заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131-213)

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування (ст. 131-132)

Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. 133-143)

Глава 12. Накладення грошового стягнення (ст. 144-147)

Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 148-153)

Глава 14. Відсторонення від посади (ст. 154-158)

Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159-166)

Глава 16. Тимчасове вилучення майна (ст. 167-169)

Глава 17. Арешт майна (ст. 170-175)

Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи (ст. 176-213)

§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 176-206)

§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (ст. 207-213)

Розділ III. Досудове розслідування (статті 214-313)

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування (ст. 214-222)

Глава 20. Слідчі (розшукові) дії (ст. 223-245)

Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-275)

§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-257)

§ 2. Втручання у приватне спілкування (ст. 258-266)

§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 267-275)

Глава 22. Повідомлення про підозру (ст. 276-279)

Глава 23. Зупинення досудового розслідування (ст. 280-282)

Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування (ст. 283-297)

§ 1. Форми закінчення досудового розслідування (ст. 283-284)

§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 285-289)

§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 290-293)

§ 4. Продовження строку досудового розслідування (ст. 294-297)

Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (ст. 298-302)

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (ст. 303-313)

§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (ст. 303-308)

§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (ст. 309-310)

§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора (ст. 311-313)

Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (статті 314-391)

Глава 27. Підготовче провадження (ст.  314-317)

Глава 28. Судовий розгляд (ст. 318-368)

§ 1. Загальні положення судового розгляду (ст. 318-336)

§ 2. Межі судового розгляду (ст. 337-341)

§ 3. Процедура судового розгляду (ст. 342-368)

Глава 29. Судові рішення (ст. 369-380)

Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції (ст. 381-391)

§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків (ст. 381-382)

§ 2. Провадження в суді присяжних (ст. 383-391)

Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (статті 392-467)

Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції (ст. 392-423)

Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції (ст. 424-443)

Глава 33. Провадження у Верховному Суді України (ст. 444-458)

Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами (ст. 459-467)

Розділ VI. Особливі порядки кримінального провадження (статті 468-523)

Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод (ст. 468-476)

Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ст. 477-479)

Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (ст. 480-483)

Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (ст. 484-502)

§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх (ст. 484-497)

§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності (ст. 498-502)

Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 503-516)

Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (ст. 517-518)

Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (ст. 519-523)

Розділ VII. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження (статті 524-531)

Розділ VIII. Виконання судових рішень (статті 532-540)

Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (статті 541-614)

Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва (ст. 541-550)

Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій (ст. 551-572)

Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) (ст. 573-594)

Глава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття (ст. 595-601)

Глава 46. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб (ст. 602-614)

Розділ X. Прикінцеві положення

Розділ XI. Перехідні положення

 

Для того щоб ознайомитись з текстом оригіналу Кримінального процесуального кодексу України на сайті Верховної Ради України перейдіть будь-ласка за  посиланням.