Спеціалізована вчена рада Д 26.007.03

(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.)

 • Загальні відомості

   діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

   12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

   Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Джужа Олександр Миколайович, Національна академія внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

   Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, Національна академія внутрішніх справ, директор навчально-наукового інституту права та психології.

   Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, доцент Братель Сергій Григорович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри адміністративної діяльності.

   Період повноважень спеціалізованої вченої ради – до 07.10.2017.

 • Паспорт спеціальності

   I. Формула спеціальності:

   Галузь юридичної науки, яка досліджує суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку; суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів, та суспільні відносини, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.

   II. Напрями досліджень:

   2.1. У галузі адміністративного права і процесу:

   - Теорія державного управління і адміністративне право.

   - Методологія науки адміністративного права.

   - Становлення та розвиток українського адміністративного права.

   - Виконавча влада та державне управління.

   - Предмет, метод і принципи адміністративного права.

   - Адміністративно-правові норми та їх реалізація.

   - Джерела адміністративного права,систематизація адміністративного права.

   - Адміністративно-правові відносини.

   - Суб'єкти адміністративного права.

   - Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади.

   - Державна служба та її адміністративно-правове регулювання.

   - Адміністративний примус і адміністративна відповідальність.

   - Адміністративно-правове регулювання забезпечення законності

   у державному управлінні.

   - Адміністративно-правові засади управління економічною,

   соціально-культурною, адміністративно-політичною діяльністю та

   міжгалузевого управління.

   - Адміністративний процес.

   - Адміністративне судочинство.

   - Адміністративні провадження.

   - Адміністративне процесуальне право.

   - Адміністративне право зарубіжних країн.

   2.2. У галузі фінансового права:

   - Предмет, метод і система фінансового права.

   - Методологія науки фінансового права.

   - Публічні фонди в Україні.

   - Система фінансового законодавства.

   - Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

   - Суб'єкти фінансового права.

   - Фінансова діяльність інститутів публічної влади.

   - Правове регулювання фінансового контролю.

   - Бюджетне право.

   - Правове регулювання доходів публічних фондів.

   - Правове регулювання податкової системи.

   - Правові засади публічних видатків і бюджетного фінансування.

   - Правове регулювання фінансової діяльності публічних фондів соціального призначення.

   - Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.

   - Юридична відповідальність за порушення фінансового законодавства.

   - Фінансове право зарубіжних країн.

   2.3. У галузі інформаційного права:

   - Iнформаційна сфера як об'єкт права.

   - Методологія інформаційного права.

   - Предмет, метод і система інформаційного права.

   - Iнформаційне законодавство та напрями його розвитку.

   - Правовідносини в інформаційній сфері.

   - Правові аспекти формування, розвитку, охорони та захисту інформаційних ресурсів.

   - Державна політика та державне управління в інформаційній сфері.

   - Правові засади організації та координації дій органів державної влади в єдиному інформаційному просторі України.

   - Поняття та правовий режим інформаційних ресурсів.

   - Правовий режим інформаційних технологій, інформаційних систем і мереж.

   - Iнформаційна безпека та її місце в системі забезпечення національної безпеки.

   - Захист інформації з обмеженим доступом і прав на неї.

   - Захист інформаційних систем і прав на них.

   - Iнформаційне право зарубіжних країн.

   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

   юридичні науки.

 • Захист дисертацій

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X