Про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти НАВС

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів і студентів НАВС здійснюється відповідно до: законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”; указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” від 04.07.2005 №1013, “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 15.09.2005 №1278; Положення про організацію проведення НД і ДКР у системі МВС України (наказ МВС України від 15.05.2007 №154); Положення про правове, організаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, слухачів і студентів у вищих навчальних закладах МВС (наказ МВС України від 12.03.2009 №109); Положення при вищі навчальні заклади МВС (наказ МВС від 14.02.2008 № 62); Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років та Планів НД і ДКР НАВС інших загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та науки, наказів ректора, рішень ректорату та Вченої ради.

Організаційно наукова робота з перемінним складом забезпечується відділом організації науково-дослідної роботи, до складу якого входить відділення з організації науково-дослідної роботи перемінного складу. Щорічно, у січні здійснюється закріплення кураторів за структурними підрозділами з питань організації наукової роботи перемінного складу.

Планування наукової роботи перемінного складу здійснюється відповідно до річних планів НД та ДКР НАВС, річних планів наукової роботи навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр (лабораторій). Визначальним показником наукової роботи з перемінним складом є її планування на загальноакадемічному рівні (Розділ 4 Плану НД та ДКР НАВС).

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному навчально-науковому інституті (факультеті) працюють наукові товариства (всього – 6). Іншою організаційною формою участі перемінного складу в науковій роботі є наукові гуртки. Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального року. Окрім того, в юридичному ліцеї працює наукове товариство “Евріка”, що включає 3 секції: основ правознавства, природно-математична, суспільно-гуманітарна.

Науковий потенціал перемінного складу використовується при проведенні планових досліджень академії, що передбачено окремим положенням.

Здобувачі вищої освіти академії є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів та круглих столів, конкурсів, що проводяться в НАВС та за її межами.

Курсанти й студенти академії публікують результати власних наукових досліджень не лише як тези або матеріали виступів на різнопланових тематичних конференціях, круглих столах, а й у наукових журналах, таких як “Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ”, “Вісник Академії адвокатури України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Митна справа”, збірниках наукових праць “Держава і право”, “Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ”, “Нотаріат України” тощо.

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та іншими відомствами.

Академія традиційно підтримує зв’язки з комітетами Верховною Радою України.

Національна академія внутрішніх справ здійснює значну за обсягом наукову роботу, що сприяє насамперед підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти, фахівців-правознавців і зростанню ефективності практичної діяльності Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ України.

Дні відкритих дверей у навчальних підрозділах НАВС

Презентаційні фільми про Національну академію внутрішніх справ

Як не стати жертвою «карткових» шахраїв

Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України

Вашій увазі пропонуються навчальні відеофільми з теми "Особиста безпека працівників поліції"

Запобігання корупції

Включення Костюшко О.П., депутата Київської міської ради до складу кадрової комісії НАВС

НАВС оголошує набір на курси водіїв

Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради та здійснюється підготовка наукових кадрів

21-03-2017
09:00 Початок семінару на тему: «Боротьба з економічною/фінансовою злочинністю» за участю представників академії (вул. Ак. Богомольця, 10, зала прес-конференцій МВС України, адміністративна будівля № 5, поверх 3)

23-03-2017
14:00 День відкритих дверей (ННІ № 2)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X