Кафедра військової підготовки НАВС

Військова кафедра Національної академії внутрішніх справ (ВІДЕО)Урядом прийнято рішення щодо утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Кабінет Міністрів України прийняв рішення про утворення кафедри військової підготовки у Національній академії внутрішніх справ (постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 962 "Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу").

З 1 лютого 2017 року Приймальна комісія НАВС розпочинає прийом заяв від громадян України на навчання на кафедрі військової підготовки.

Закінчення прийому заяв і документів - 30 липня 2017 року.

До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України (стор. 1,2,3,11);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копія приписного свідоцтва (крім осіб жіночої статі);
- автобіографію складена власноруч;
- фото 3х4 см – 4 прим. (кольорові);
- довідка з деканату (директорату) про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання за 100-бальною шкалою (для студентів);
- копія диплома не нижче бакалавра та додатка до нього (для інших категорій громадян України);
- оригінал медичної довідки військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (надається після проходження військово-лікарської комісії).

Проведення вступних випробувань та конкурсний відбір вступників - з 01 квітня по 28 серпня 2017 року.

Конкурсний відбір вступників включає:
– оцінку рівня успішності навчання;
– професійний психологічний відбір;
– оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;
– оцінку рівня фізичної підготовки.

Детальніше - в розділі 6 Правил прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національної академії внутрішніх справ у 2017 році

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями - до 30 серпня 2017 року.

Початок навчання - з 1 вересня 2017 року.

Відповідно до п.1.3 Правил прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національної академії внутрішніх справ у 2017 році:

- військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”), строком два роки;

- планування військової підготовки та її проведення для здобувачів вищої освіти може також здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року), строком до двох років навчання.

- військова підготовка може також проводитися для громадян України, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

03035 м. Київ, пл. Солом’янська, 1
Тел. (044) 520-06-66 – Приймальна комісія

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97
+ 38 (044) 245 68 94

X
X