З початку заснування факультету (19 квітня 1987), а згодом інституту і був заснований відділ обслуговування літературою ННІПФПСКМ, який є структурним підрозділом головної загальної бібліотеки НАВС.

Відділ обслуговування літературою ННІПФПСКМ впроваджує нові технології, що дають можливість вільного доступу користувачам до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, WI-FI. Ця послуга забезпечується в читальній залі на 72 робочих місць, а також відділ забезпечений 5-тьма комп`ютерами: 2 – робочі, 3 – для роботи курсантів, 2 прінтери. Ведеться електронний каталог нових статей періодичних видань, списки нових надходжень.

Загальний фонд відділу обслуговування літературою ННІПФПСКМ загальної бібліотеки НАВС на 01.03.2014 року – 113271 примірник:

Науковий – 22964 прим.

Учбовий – 48469 прим.

Н.-м. м. та ін.. – 26288 прим.

Художньої літератури – 15150 прим.

За січень-березень місяці 2014 року до фонду відділу обслуговування літературою ННІПФПСКМ надійшло 531 прим. літератури:

Наукової – 105 прим.

Учбової – 401 прим.

Н.-м.м. та ін.. – 21 прим.

Художньої літератури – 4 прим.

З 01.04.2014 року відділ здійснив переплату на фахові видання: 2 назви газет, 12 назв журналів.

Для кращого комплектування фонду відділу працівники тісно співпрацюють з кафедрами.

Згідно з існуючим штатним розкладом відділ нараховує 8 співробітників:

Завідувач відділу – Родіонова Світлана Олександрівна Завідувач відділу – Родіонова Світлана Олександрівна
Блажко Тамара Олександрівна, Лисак Вікторія Вікторівна, Троцюк Наталія Олександрівна

Співробітники читальної зали:

Провідний бібліотекар – Блажко Тамара Олександрівна

Бібліотекар 1-ої категорії – Лисак Вікторія Вікторівна

Бібліотекар 2-ої категорії – Троцюк Наталія Олександрівна

надають можливість всім категоріям читачів використовувати документи з фонду читальної зали; здійснюють підбір літератури для написання наукових праць, курсових та реферативних робіт курсантам, професорсько-викладацькому складу інституту та іншим категоріям читачів; підбирають літературу для організації та проведення книжкових виставок.

Фонд абонементу навчально- наукової літератури налічує видання з усіх галузей права та юридичних наук, наукові праці видатних правознавців, юристів, спеціалістів суміжних галузей знань.

Зімінська Тамара Іванівна, Саврак Людмила Василівна

Співробітники:

Провідний бібліотекар – Зімінська Тамара Іванівна

Бібліотекар 1-ої категорії – Саврак Людмила Василівна

здійснюють видачу літератури курсантам, професорсько-викладацькому складу, ад`юнктам, магістрам та співробітникам інституту; готують та видають комплекти підручників та навчально-методичної літератури курсантам; підбирають літературу для організації та проведення книжкових виставок.

Донченко Олена Володимирівна

Співробітник абонементу художньої літератури :

Провідний бібліограф – Донченко Олена Володимирівна

Надає вільний доступ до фонду художньої літератури та видає для тимчасового користування; організовує книжкові виставки, огляди та перегляди літератури присвячені пам`ятним та знаменним датам.

Савінкіна Олена Миколаївна

Співробітник інформаційно-бібліографічного відділу:

Провідний бібліограф – Савінкіна Олена Миколаївна

Здійснює аналітичне науково-бібліографічне опрацювання періодичних видань та веде електронну базу статей наукових збірників та журналів; забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки; надає доступ користувачам до зведеного електронного каталогу книг, електронної бази статей періодичних видань, документів на електронних носіях.

Відділ обслуговування літературою ННІПФПСКМ має алфавітний, систематичний каталоги; топографічні каталоги читальної зали, абонементу навчально-наукової та художньої літератури; довідково-інформаційні картотеки; картотеку «Закони».