Режим роботи відділу:

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
8:30 - 19:00 8:30 - 19:00 8:30 - 19:00 8:30 - 19:00 8:30 - 19:00 9.00 - 15.00 вихідний

Відділ обслуговування літературою навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом загальної бібліотеки НАВС, розташований за адресою 252121 м. Київ, вул. Колекторна, 4. тел. 5611829 / library_5@ukr.net /.

Фото 1

Відділ обслуговування літературою навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України має свої історичні витоки з Республіканського учбово-технічного пункту Головного управління виправно-трудових установ МВС УРСР (1975 рік), на базі якого був заснований Київський філіал Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників виправно-трудових установ МВС СРСР. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1992 року №33, наказу МВС України від 15 лютого 1992 року №73 було утворено Українську академію внутрішніх справ, а в її складі – Київський інститут підготовки кадрів органів виконання покарань військ внутрішньої та конвойної охорони. 8 квітня 2006 року наказом МВС України № 349 затверджено Структуру Київського національного університету внутрішніх справ та викладено нову назву інституту – Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби, а згодом - Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України.

Відділ обслуговування літературою ННІПФПМГБПСНГУ загальної бібліотеки НАВС займає 5 поверхів пристосованого приміщення, загальною площею 1134 м². Його головною функцією є інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів. Категорії читачів – курсанти факультетів громадської безпеки та психологічної служби та Національної гвардії України, а також слухачі заочної форми навчання, професорсько-викладацький склад, співробітники.

До послуг читачів - 3 абонементи:

  • Абонемент по обслуговуванню курсантів факультету Національної гвардії України;
  • Абонемент по обслуговуванню курсантів факультету громадської безпеки та психологічної служби. Також на даному абонементі обслуговуються викладачі та співробітники інституту;
  • Абонемент по обслуговуванню курсантів та співробітників художньою літературою.
Фото 2

В відділі працює 3 читальні зали на 72 робочих місця, а саме:

  • Читальний зал по обслуговуванню навчальною літературою та спеціальною періодикою;
  • Читальний зал по обслуговуванню художньою літературою та літературно-художньою періодикою;
  • Комп'ютерний читальний зал для вільного доступу до світових інформаційних ресурсів через мережу Internet.

Книжковий фонд складає понад 70000 примірників, формується відповідно до профілю інституту та інформаційних потреб користувачів, комплектується виданнями з питань психології, педагогіки, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями академії (підручники, посібники, методичні рекомендації й вказівки з багатьох навчальних дисциплін).

В штаті відділу – 5 співробітників, які мають досвід роботи в бібліотечній справі. З метою багатоаспектного бібліографічного відображення бібліотечного фонду укладено алфавітний та систематичний каталоги, систематичну картотеку статей та картотеку навчального фонду. Бібліотекарями надаються довідки читачам різного характеру: тематичні, фактографічні, бібліографічні та інші.

Фото 5

З метою ознайомлення читачів з новою літературою організовано постійно-діючу книжкову виставку "Нові надходження", яка поновлюється по мірі надходження нової літератури. На четвертому поверсі розташована виставка «Публікації науково-педагогічного складу академії». Для популяризації літератури та для відзначення знаменних дат нашої країни бібліотека організовує книжкові виставки, також організовує тематичні виставки літератури до заходів, які проводить академія та інститут.

Відділ обслуговування літературою ННІПФПМГБПСНГУ загальної бібліотеки НАВС забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.