Історія бібліотеки Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно – криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ розпочалася у 1985 році.

Виконуючи розпорядження Ради Міністрів СРСР та згідно з наказом МВС СРСР, у травні 1985 року були створені Київські вищі курси МВС СРСР з підготовки працівників служби кримінального розшуку, органів боротьби з розкраданням соціалістичної власності і політпрацівників з терміном навчання до одного року при яких розпочала свою діяльність бібліотека.

У зв`язку з розпадом Союзу Київські вищі курси було ліквідовано, а матеріально-технічна база передана КВШ МВС України. На базі курсів наказом МВС УРСР у серпні 1990року створено факультет підвищення кваліфікації.

27 серпня 1992 року прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Української академії внутрішніх справ». На виконання цієї постанови наказом МВС УРСР від 15 лютого 1992 року було створено Українську академію внутрішніх справ, і відповідно факультет став називатися факультетом підвищення кваліфікації УАВС.

Менше ніж через рік на факультет очікували нові зміни: на виконання рішення колегії МВС України від 25 листопада 1992року,наказом МВС України від 30 червня 1993року експертно-криміналістичний факультет перепрофільовано у слідчо-криміналістичний.

З 1998 року факультет формально змінив назву на факультет підготовки слідчих та криміналістів НАВСУ.

Наступні зміни припали на 2002 рік-наказом МВС України від 16 грудня був створений Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ України.

8 вересня 2005 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №880 "Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС", якою було реорганізовано Національну академію внутрішніх справ у Київський національний університет внутрішніх справ до складу якого і входить Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1709-р «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ» КНУВС реорганізований у Національну академію внутрішніх справ. Указом Президента України «Про Національну академію внутрішніх справ» від 31 серпня 2010 р. № 887/2010 за вищим навчальним закладом збережено статус національного.

З 2013 року в зв’язку з організаційно-штатними змінами інститут перейменовано в Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів.

Фото 1

Відділ обслуговування літературою ННІПФЕКП загальної бібліотеки НАВС займає приміщення загальною площею 212,70 кв.м.. До послуг читачів -1 абонемент та 1 читальний зал з 24 посадочними місцями. В читальному залі обладнано 2 робочих місця комп`ютерами. Книжковий фонд відділу, станом на 01.01.14р. складає 75112 примірників книг. Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю інституту, комплектується виданнями з питань криміналістики, кримінального права, кримінального процесу, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями академії (підручники, посібники, методичні рекомендації й вказівки з багатьох навчальних дисциплін). Головна функція бібліотеки – інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів вузу. Відповідно до чинного штатного розкладу загальної бібліотеки НАВС, роботу відділу забезпечує 6 штатних одиниць :Завідувач відділу обслуговування, 2 провідних бібліотекарі, 2 провідних бібліографи, 1 бібліотекар 1 категорії.

Послугами бібліотеки у цьому навчальному році скористалися 1804 читачів, зокрема 688 читачів за єдиним обліком. Відділ надає читачам низку послуг, серед яких:

  1. видача підручників, наукових видань, періодичних видань. На сьогоднішній день читачам видано 17785 примірників книг та інших документів. Кількість відвідувань бібліотеки становить 12498.
  2. надання інформаційно - бібліографічних послуг .За 1 семестр 2013-2014 навчального року читачі отримали 931 бібліографічних довідок.
  3. надання доступу до електронних ресурсів бібліотеки та ресурсів Інтернет в читальній залі, де створено 2 комп’ютеризовані робочі місця.
  4. проведення бібліотечно – бібліографічних знань для курсантів з основ інформаційної культури.
  5. організація виставок нових надходжень літератури, а також тематичних виставок. За 1 семестр цього навчального року проведено 10 книжкових виставок.
  6. щоквартальне друкування списку нової літератури.

У своїй роботі відділ використовує таку форму роботи. як міжбібліотечний абонемент, що дозволяє курсантам 1 курсу користуватися фондом всієї академії. Бібліотека здійснює інформатизацію основних бібліотечних процесів з 2001 року. Запроваджена інформаційно-бібліотечна система “УФД Бібліотека” автоматизує основні бібліотечні операції: комплектування фондів, ведення електронного каталогу, пошук літературних джерел за атрибутами. За період з 2001року по 2014рік в електронний каталог введено 19318 назв книг.