«Права людини – свобода та рівність для всіх» Фото

«Права людини – свобода та рівність для всіх»

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Стаття 2 Конституції України.Щороку 10 грудня міжнародне співтовариство відзначає День прав людини. Саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини.

На Декларації ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з прав людини, які мають обов'язкову юридичну силу і розвиток норм у сфері прав людини у всьому світі. У ній закріплено загальне визнання того, що основні права і основоположні свободи внутрішньо властиві всім людям, є невід'ємними для кожної людини і однаковою мірою застосовні до кожного, і що кожна людина народжується вільною і рівною у своїй гідності і правах.

Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. На сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, мала право на особисту недоторканність, рівність перед законом, право на працю та справедливу винагороду за неї, захист від безробіття, задовільний життєвий рівень, невтручання в особисте та сімейне життя, недоторканність житла, свободу думки, совісті і релігії, справедливий і неупереджений суд.

Необхідно усвідомити, що права людини – це не дар держави, а це суверенний, невідчужуваний атрибут кожної людини: не народ існує для держави, а держава для народу. Тільки при цьому підході до прав і свобод людини можна побудувати правову державу, де людина, її права і свободи, в тому числі проголошені Загальною декларацією прав людини, будуть вважатися найвищою цінністю суспільства.

В читальній залі відділу обслуговування факультету №2 оформлено виставку «Права людини – свобода та рівність для всіх». Всі бажаючі можуть ознайомитись до 20.12.2016.

На виставці представлена така літератураМатеріали та виставку підготували:
провідні бібліотекарі Драч В.Г., Соболь Л.М.